Zoek
Sluit dit zoekvak.

Broadcast Partners wil meewerken aan onderzoek

Broadcast Partners laat via een persverklaring weten dat het bedrijf wel wil meewerken aan het onderzoek naar de oorzaak van de brand in de zendmast in Lopik. Volgens BP suggereren berichten in de media dat Broadcast Partners geen antwoord zou geven op gestelde vragen. BP zegt nu in de verklaring tot op heden alle medewerking te hebben verleend aan het brandonderzoek.

Broadcast Partners zou ook alle relevante vragen hebben beantwoord die nodig zijn voor het onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Broadcast Partners: “Het deze week aan de gemeente IJsselstein verstrekte rapport maakt deel uit van een reeks van rapporten die alle samenhangen met het onderzoek naar de brand. Dat rapport is opgesteld in opdracht van Novec, maar sluit echter niet aan bij de inzichten van andere partijen, waaronder Broadcast Partners, en van andere onderzoekers.

De onderzoeken naar de brandoorzaken zowel in Hoogersmilde als in IJsselstein zijn nog altijd gaande. Dat van IJsselstein is pas net begonnen. Bij die onderzoeken zijn vele partijen (waaronder Novec, Alticom en Broadcast Partners), verzekeraars en vele onafhankelijke onderzoeksbureaus betrokken, elk met hun eigen vragen. In totaal zijn ca 19 experts betrokken bij het onderzoek.

Naar verwachting neemt dit alles nog geruime tijd in beslag.  Gevolgtrekkingen over de oorzaak van de brand zijn daarom prematuur . De suggestie dat sprake zou zijn van een eenduidige visie op of een eenduidig rapport over de oorzaak is dan ook niet correct.

Naast het rapport dat Novec heeft laten opstellen, hebben Novec en Broadcast Partners ook nog een gezamenlijk rapport aan de gemeente IJsselstein gestuurd.

Dat is opgesteld door een onafhankelijk deskundige die door beide de partijen is aangewezen en die detailonderzoek heeft gedaan naar de veiligheid van het antennesysteem van Broadcast Partners in de zendmast in IJsselstein.

De conclusie van dit onderzoek is, dat het systeem technisch in orde is en het uitzendvermogen veilig en direct verhoogd kan worden naar 100%. Daarmee kunnen de ontvangstproblemen definitief beëindigd worden.  Voordat dit mogelijk is zullen eerst de branddetectiesystemen  worden aangelegd in de zendmast. Novec heeft laten weten die systemen uiterlijk 23 september geplaatst te hebben.” [RadioWereld.NL]

Dossier zendmasten Lopik/IJsselstein en Smilde