EZK legt alsnog beperking bereik radioprogramma op bij voorwaardelijke veiling regio FM

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) komt alsnog met een beperking van het bereik van een radioprogramma dat op de voorwaardelijk geveilde kavels wordt uitgezonden. Dit blijkt uit het ‘Ontwerpbesluit voorwaardelijke veiling niet-landelijke FM-vergunningen’. Wanneer er precies geveild gaat worden is nog niet bekend.

Foto: Pixabay

Daarmee geeft EZK gehoor aan de protesten vanuit de radiosector over het wederom niet nakomen van gemaakte afspraken. De voorwaardelijke veiling is onderdeel van de gemaakte afspraken tussen de radiosector om de verstandhouding met Agentschap Telecom te verbeteren.

Doel van de voorwaardelijke veiling is om de bestaande vergunninghouders hun niet-landelijke FM-kavels (ofwel B-kavels) terug te laten kopen tegen 10% regiogerichtheid. De huidige hogere percentages regiogerichtheid worden namelijk als belemmerend ervaren.

Mocht het de bestaande vergunninghouder echter niet lukken om het hoogste bod te doen, dan kan deze de veiling ontbinden en het kavel behouden met behoud van de het oude hogere regiogerichtheidspercentage.

Beperking bereik
Voorwaarde voor de gehele radiosector om akkoord te gaan met een voorwaardelijke veiling is echter dat er dan wel een beperking komt op het demografisch bereik (maximaal 30%) van een radioprogramma dat via één of meerdere van de opnieuw geveilde kavels wordt uitgezonden. Nu geldt er alleen een beperking van bereik per vergunninghouder, maar het is vergunninghouders toegestaan om een programma over te nemen van andere vergunninghouders. Goed voorbeeld hiervan is RADIONL dat een aaneenrijging van frequenties van verschillende vergunningen is.

De nieuwe beperking per radioprogramma moet voorkomen dat verschillende vergunninghouders hun kavels aan elkaar gaan rijgen om hierop exact hetzelfde programma uit te zenden. Hierdoor kan gewoon landelijke ongeclausuleerde radio worden gevormd op deze kavels.

10% Regiogerichtheid lijkt misschien wel heel wat op papier, maar volgens de regels van AT tellen landelijk nieuws, landelijk weer en landelijke verkeersinformatie ook mee als regiogerichtheid. En met 10% van de netto zendtijd (zonder reclame dus) gaat het hier om maar een slordige vijf minuten per uur. Dat is door elk uur nieuws en weer en elk half uur verkeer al snel te realiseren.

Afspraak?
Maar EZK bleek zich niets aan te trekken van deze afspraak en de kavels gewoon te veilen zonder deze beperking. Daarop dreigden zowel RadioCorp als de VCR en de KRCO bezwaar te maken tegen elke vergunning die voorwaardelijk geveild zou worden.

Nu heeft EZK alsnog besloten eieren voor haar geld te kiezen en een extra clausule op te nemen die de beperking op bereik per programma regelt.

‘Deel van de herkenbare naam van een programmakanaal’
Opgenomen in het ontwerpbesluit is nu dat de vergunde frequentieruimte voor niet-landelijke commerciële radio-omroep wordt gebruikt voor het uitzenden van een radioprogramma van een commerciële radio-omroep dat “niet een deel van de herkenbare naam van een programmakanaal bevat dan reeds wordt uitgezonden door middel van vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep als door dit gebruik het gezamenlijk demografisch bereik van de vergunningen die bestemd zijn voor niet-landelijke commerciële radio-omroep waarop dat programmakanaal met die herkenbare naam wordt uitgezonden de 30 procent overschrijdt.

Autoradio RADIONL
Foto: RadioWereld.NL

Deelnemers
In maart van dit jaar werd al bekend welke niet-landelijke FM-kavels (B-kavels) er voorwaardelijk geveild gaan worden. Het betreft alle kavels met een hoger regiogerichtheidspercentage dan 10%. Enige ontbrekende is kavel B02 van Wild FM Hitradio, waar een regiogerichtheidspercentage van 40% voor geldt.

Wanneer de voorwaardelijke veiling precies plaatsvindt is nog onduidelijk. Eerst wordt de noodverlenging van drie jaar administratief afgehandeld. De voorwaardelijk geveilde vergunningen lopen tot september 2025, de dag dat de noodverlenging afloop.

Verandering landschap?
Overigens is de vraag in hoeverre de voorwaardelijke veiling echt voor veranderingen gaat zorgen. RADIONL heeft momenteel de grootste dekking, maar op papier is dit nog net onder de 30% demografisch bereik. Daarnaast zijn zowel RADIONL als Radio Continu al gestopt met de geregionaliseerde muziekblokken. [RadioWereld.NL]

Overzicht voorwaardelijk ingetrokken kavels met percentage regiogerichtheid op vrijdag:
B01 Decibel Noord-Holland (36%)
B03 RADIONL Noord-Holland (25%)
B04 Ujala Amsterdam (30%)
B06 Decibel Zuid-Holland/Utrecht (36%)
B07 Amor FM (50%)
B08 RADIONL Zuid-Holland (47%)
B09 RADIONL Utrecht (25%)
B10 Waterstad FM (40%)
B11 Radio Continu Friesland (29%)
B12 RADIONL Friesland (43%)
B13 RADIONL Groningen/Drenthe (28%)
B14 Simone FM (33%)
B15 Tukker FM Groningen (40%)
B16 Joy Radio (20%)
B17 RADIONL Lelystad/Zwolle (20%)
B18 Joy Radio Twente/RADIONL Zwolle (20%)
B19 RADIONL Gelderland/Overijssel/Tukker FM Gelderland (22%)
B20 RADIONL Gelderland (25%)
B21 Radio 10 Brabant (37%)
B22 RADIONL Brabant (23%)
B23 Radio JND (30%)
B24 RADIONL Zeeland (13%)
B25 Qmusic Limburg (26%)
B26 Radio Continu Groningen/Drenthe (40%)
B35 Frysk FM (68%)
B37 Simone FM Groningen (68%)