IK WIL EEN OMROEP BEGINNEN.

Ingezonden bericht.
De RadioWereld krijgt dageijks vele vragen, die we altijd netjes proberen te beantwoorden, ook krijgen we regelmatig E-mailtjes binnen waarin mensen hun eigen mening willen verkondigen.

Ik wil een omroep beginnen
Er is weer veel discussie over 916/radio Rijnwoude, zeg maar de publieke lokale omroep. De e e n zegt 916 deed het best goed, de ander verwacht niet veel van radio Rijnwoude. Maar daar gaat het in beginsel niet om. Waarover dan wel?

Ik vertel.
Om dit duidelijk te maken eerst het volgende. Het Nederlandse radiolandschap is opgebouwd uit 2 soorten omroepen: publiek en commercieel. Wat is het verschil tussen die twee? De publieke omroep dient zich te richten op “iedere” inwoner in zijn/haar uitzendgebied en moet een zo’n breed mogelijk scala aan programma’s bieden. Van jong tot oud en van informatief tot cultureel.

De commerciële omroep heeft maar één doel: geld verdienen, en zo veel mogelijk.

Als je dus een omroep wilt beginnen moet je dus eerst een keuze maken. Wil ik publiek of commercieel gaan? Als de keuze is gevallen op publiek weet je ook dat er aan die machtiging een hoop (wettelijke) verplichtingen zijn verbonden.

We dalen af naar de kleinste vorm van publieke omroep, de lokale omroep.

Stel, we hebben daarvoor gekozen. Dat weet je dus ook dat je tussen 07.00 uur en 23.00 uur programma’s “moet” maken die voor 50% zijn gevuld met informatie, cultuur en educatie. En dat je je moet richten op een zo’n breed mogelijk gedeelte van de bevolking in de gemeente waarvoor je programma’s maakt. Ja, dat is heel lastig. Maar je weet toch dat bij het aanvragen van zo’n machtiging die consequentie verbonden is, niet dan?

Een logisch gevolg zijn de reacties van de luisteraars en dan met name de onwetende meerderheid van diegenen die schrijven in de mediaroddels. Reacties als “ik vind het wel lekker dat muziekformat” of “wie zit nu te wachten op die info” of “het zoveelste project wat tot mislukken is gedoemd” kan ik dus niet plaatsen. Deze reacties geven aan dat men niet weet wat de bedoeling van publieke lokale omroep is en denken dat de doelgroep gelijk is aan die van bijvoorbeeld radio 538. Gemakshalve wordt vergeten dat er ook nog mensen op deze aardkloot bestaan die jonger of ouder zijn. Ofwel, men denkt dat de publieke lokale omroep de opvolger is van het als piraat uitzenden op de 3-meter band.

De 2 voorgaande alinea’s beschrijven hét eigenlijke probleem. We weten het wel, maar willen er niet aan. Of, we weten het wel maar hebben hééééééééél andere bedoelingen. Heb je die, doe dan een aanvraag tot of luister naar een commerciële omroep!

Het 538-je spelen is de doodsteek voor de publieke lokale omroep. De OLON heeft hier een belangrijke taak te vervullen. En de OLON hoeft nu zeker niet bij de politiek aan te komen voor betere frequenties. Dan zal de politiek waarschijnlijk eerst aan de OLON vragen om haar leden te laten brengen wat ze moeten uitzenden.

Het Commmissariaat is slechts de uitvoerder van de Wet. En als er dan weer eens 2 kijven om de machtiging zal er worden bekeken wie de Wet c.q. de bedoeling van publieke lokale omroep het meest benadert. De keuze voor het meest lokale initiatief ligt dan ook voor de hand.

De lijn die het Commissariaat heeft ingezet is een duidelijke. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. En een ieder weet dan wat ik bedoel.

Dan de praktijk. Om aan die voorwaarde(n) te voldoen is heel lastig. De lat zou dan ook best wat lager gelegd mogen worden. En zeker gezien de financiële armslag die de regionale en landelijk broeders ten opzichte van de lokale omroepen krijgen toegeschoven. Maar zolang genoemde lat nog niet lager is gelegd zul je wel moeten. Ook hier heeft de OLON een taak te verrichten.

Tenzij we met zijn allen van mening zijn dat de wettelijke vorm waarin nu de publieke lokale omroep is gegoten niet meer werkbaar is. Dan heeft wederom de OLON de schone taak de politiek hierop te wijzen zodat zij de wetging kan veranderen.

Maar tot die tijd mogen we meer verwachten dan MP3-tjes op een grote harde schijf.

Afz Zeepbel
Reageren kunt u in de Mediaroddels.