Zoek
Sluit dit zoekvak.

Pas in mei duidelijkheid over gegadigden nieuwe lokale commerciële FM-frequenties

Het duurt nog even voordat bekend is welke lokale commerciële FM-frequenties er geveild gaan worden en welke er, omdat er maar één kandidaat is, rechtstreeks vergund gaan worden. Agentschap Telecom (AT) verwacht hier pas in mei meer duidelijk over te kunnen maken.

Foto: Pixabay

Tot en met begin februari konden partijen een aanvraag indienen voor de 16 nieuwe lokale commerciële FM-frequenties. Tot grote teleurstelling van de lokale sector mochten niet alleen lokale commerciële radiostations zich inschrijven voor de frequenties, maar alle niet-landelijke partijen.

De afgelopen maand heeft AT alle binnengekomen aanvragen getoetst op volledigheid. “Aanvragers zijn, zo nodig, in de gelegenheid gesteld om ontbrekende gegevens en documenten aan te leveren”, aldus de etherwaakhond.

Nu volgt de tweede en laatste fase van de toetsing. We kijken of de aanvragen en aanvragers aan de regeling voldoen. Daarnaast kijken we of aanvragers met elkaar of andere radio-partijen verbonden zijn en of die verbondenheid wel is toegestaan.

Veiling mogelijk in juni
In mei wordt bekendgemaakt welke FM-frequenties (kavels) er geveild gaan worden en welke er zonder veiling worden verdeeld. Daarna volgt meer informatie over de veiling zelf en over eventuele vergunningverlening na de veiling.

De veiling staat voor juni gepland. Frequenties waarvoor maar één geldige aanvraag is ingediend worden mogelijk al eerder vergund. De frequenties waarvoor geen enkele (geldige) aanvraag is ingediend blijven onverdeeld.

De nieuwe vergunningen zijn tot 1 september 2024 gelding. [RadioWereld.NL]