NPO wil Ongehoord Nederland een boete geven

De ombudsman voor de publieke omroepen heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het journalistiek handelen van het programma ‘Ongehoord Nieuws’ van omroep Ongehoord Nederland (ON!). Uit de vorige week gepubliceerde uitspraak komt volgens de ombudsman een patroon naar voren dat het programma ‘Ongehoord Nieuws’ in diverse uitzendingen de Journalistieke Code NPO stelselmatig heeft geschonden

Foto: video still Youtube

Dit baart de NPO grote zorgen. Wanneer een omroep de in de Code vastgelegde journalistieke standaard schendt, raakt dit de integriteit van het gehele bestel. Na zorgvuldige bestudering van de uitspraak van de ombudsman is de NPO van plan aan omroep Ongehoord Nederland een sanctie op te leggen.

Op grond van de Mediawet kan de Raad van Bestuur van de NPO als sanctie ten hoogste 15% van het voor een omroep vastgestelde budget inhouden.”We hebben dit voornemen samen met een uitgebreide onderbouwing vandaag schriftelijk aan ON! medegedeeld”, zo meldt de NPO. Dit betreft nu nog een voorgenomen besluit. In het kader van hoor en wederhoor krijgt ON! eerst de mogelijkheid om een zienswijze te geven op het voornemen om een sanctie op te leggen.

De omroep, die op geen enkele vraag wil reageren van RadioWereld, heeft wel een statement op haar website gepubliceerd. Daarin zegt voorzitter Arnold Karskens: “Wij bestrijden de conclusies uit het rapport van de NPO-Ombudsman nadrukkelijk. Wij betreuren dat nog voordat ons om een weerwoord is gevraagd de Raad van Bestuur al tot zo’n draconische maatregel wil overgaan. Ongehoord Nederland is door de Minister van OC&W pas recent toegelaten in het publieke bestel vanwege de “ongehoorde” visie op grote maatschappelijke thema’s, zoals de gevolgen van massa-immigratie, doorgeslagen klimaatbeleid en de toenemende macht van de EU.

Het kortwieken van ons, als een jonge omroep, maakt het verkondigen van deze andere politieke boodschap, bijvoorbeeld over het coronabeleid en het onteigenen van boeren, binnen het publieke bestel hierdoor zo goed als onmogelijk en riekt daarom naar onversneden censuur.” [RadioWereld.NL]

Gerelateerde berichten