Ombudsman: Ongehoord NL schond NPO-code, verspreidde onjuiste informatie

Margo Smit, de ombudsman van de NPO, heeft aangegeven dat de nieuwe publieke omroep Ongehoord Nederland (ON) de NPO-code heeft geschonden door het verspreiden van onjuiste informatie.

Foto: video still Youtube

Ze deed de uitspraak na een onderzoek van meerdere klachten over de tv-uitzendingen van het programma ‘Ongehoord Nieuws‘. De NPO heeft ook gereageerd op het onderzoek door de NPO Ombudsman.

De NPO heeft zojuist kennisgenomen van de uitspraak van de ombudsman. Zij komt onder meer tot de conclusie dat ON! de Journalistieke Code NPO heeft geschonden op het punt van betrouwbaarheid en waarheidsgetrouwheid door het bijdragen aan verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie zonder die te corrigeren. Dit zijn duidelijke conclusies van de ombudsman over het journalistiek handelen van ON! die ons echt zorgen baren.

Bij toetreding tot het bestel heeft ON! zich immers gecommitteerd aan de Journalistieke Code NPO. Ook in de constructieve gesprekken die wij als NPO dit jaar met ON! hebben gevoerd, heeft ON! zich steeds aan de Code gecommitteerd.

We gaan de uitspraak van de ombudsman nu eerst goed bestuderen en zorgvuldig beoordelen of er aanleiding is om binnen onze bevoegdheden aan ON! een maatregel op te leggen. We streven ernaar om reeds volgende week (week van 13 juni) hier duidelijkheid over te geven.

De ombudsman oordeelt daarnaast dat alle omroepen zich moeten houden aan de afgesproken normen in de journalistieke code NPO en doet daartoe een aantal aanbevelingen. Als hoeder van het publieke bestel hebben wij als NPO de verantwoordelijkheid om samen met alle omroepen te kijken hoe we in de toekomst beter uitvoering kunnen geven aan de gezamenlijke publieke mediaopdracht binnen de bandbreedte van de Journalistieke Code NPO. De aanbevelingen van de ombudsman nemen we dus samen met de omroepen graag ter harte.”

ON ‘neemt ombudsman serieus’, maar ‘staat pal achter uitzendingen’
Arnold Karskens, voorzitter van Ongehoord Nederland, zegt in een reactie: “Als aspirant-omroep maken wij deel uit van het publieke bestel en in dit kader erkennen wij de rol van het instituut NPO-Ombudsman. Het gepubliceerde onderzoek nemen wij serieus.

Ongehoord Nederland is opgericht om een stem te geven aan een substantieel deel van de Nederlandse samenleving dat voorheen te weinig gehoord werd binnen de publieke omroep. Onze groeiende ledenachterban, het enorme succes van het nieuws- en duidingsprogramma ‘Ongehoord Nieuws’ en onze podcasts ’Ongehoord Nieuwscafé’ en ‘Ongehoorde Verhalen’ tonen onmiskenbaar onze toegevoegde waarde aan.

We staan pal achter de uitzendingen die tot nu toe zijn gemaakt. Wel begrijpen we dat het voor sommigen even wennen is dat er met onze intrede andere meningen en feitelijke interpretaties te zien en horen zijn in het publieke bestel. Wij tonen en interpreteren immers de andere zijde van de nieuwsbol. Onze programma’s worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en redactionele betrokkenheid gemaakt. Dat blijven we doen.” [RadioWereld.NL]

2 reacties

  1. Wat ik mij afvraag wie bepaald of informatie juist is.
    Moet het wetenschappelijk bewezen zijn? Aantoonbaar aanwezig?
    Dan moet de EO ook stoppen met beweren dat god bestaat, is ook niet bewezen maar een aanname.

  2. Alsof de andere NPO programma’s zich wel aan de NPO-code houden. Die hebben twee jaar lang non-stop en vrijwel kritiekloos de coronapropaganda van de overheid doorgegeven.

Reacties zijn gesloten.