Regionale publieke radio verloor fors marktaandeel in 2021

Het gezamenlijk marktaandeel van 13 regionale publieke radiostations kreeg in 2021 opnieuw een flinke tik. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO). Maar ook op regionale niveau waren er forse verliezen. Maar liefst acht omroepen gingen flink omlaag.

Na een stabiel coronajaar 2020 heeft de daling van het marktaandeel van de regionale publieke omroepen zich in 2021 hervat. Het afgelopen jaar was een daling van een half procentpunt te zien, waardoor het gezamenlijk marktaandeel nu 8,3% bedraagt. Vijf jaar geleden lag het marktaandeel nog boven de 10%.

Tekst gaat verder onder de grafiek

Radio Noord blijft de grootste
Radio Noord blijft de best beluisterde regionale publieke zender van Nederland. Na jaren van forse dalingen, waarbij het marktaandeel bijna halveerde, bleef het marktaandeel in 2021 stabiel met 13,8%.

In het voorjaar is het nieuwe Radioplan, in gezamenlijkheid opgesteld door de redactie, in de programmering doorgevoerd”, aldus de Groningse omroep. “Uitgangspunt is het geloof in radio als verbindende factor. Onze presentatoren maken idealiter eerder radio met de luisteraar dan voor de luisteraars. De leidende gedachte is dat iedere Groninger een verhaal heeft, een verhaal dat gehoord mag worden: bij Radio Noord.

L1 opgeklommen naar de tweede plek
Flink omhoog ging L1 Radio. Met 2,8%-punt steeg het marktaandeel naar 12,8%, het hoogste marktaandeel sinds 2016.

Het verslagjaar was voor radio een topjaar”, zegt de Limburgse omroep daarover in het jaarverslag. “De groei zat met name op de doordeweekse dagen, de luisteraars bleven langer doorluisteren. Een teken dat de kwaliteit van de programma’s bevalt. Felicitatieprogramma Postbus 31 bleef het L1-programma met het grootste marktaandeel: één op de vijf radio’s stond iedere zondagochtend in Limburg afgestemd op dit geliefde programma.

L1 was daarnaast in juli dagenlang non-stop in de lucht als calamiteitenzender vanwege de watersnood in de provincie.

Omrop Fryslân, Radio M Utrecht en Radio Oost flink omlaag
Omrop Fryslân kreeg opnieuw een flinke tik, want het marktaandeel daalde wederom met 1,9%-punt naar 9,9%. In 10 jaar tijd heeft de Friese omroep haar marktaandeel zien halveren. Afgelopen voorjaar introduceerde Omrop Fryslân daarom een nieuwe programmering.

Ook Radio M Utrecht behoort tot de grote verliezers. Met 9,7% marktaandeel lag het marktaandeel in 2021 maar liefst 2,1%-punt lager dan het jaar ervoor. Volgens de omroep is het aantal luisteraars wel gestegen, maar is vooral de luistertijd afgenomen.

Bij Radio Oost was de klap nog harder. Hier verdween in een jaar tijd ruim 4%-punt aan marktaandeel, waardoor de Overijsselse omroep op 9,1% blijft steken.

Tekst gaat verder onder de grafiek

Drenthe en Gelderland
Radio Drenthe zag het marktaandeel in 2021 met 1,2%-punt dalen naar 7,7%. In september werden er daarom veranderingen doorgevoerd in de programmering. “Nieuws op de zender werd gemist”, concludeert RTV Drenthe in haar jaarverslag. “De ochtenduitzending tussen 6 en 9 uur richt zich nu meer op het laatste nieuws. En dat geldt ook voor de uren tussen 12 en 13 uur en 17 en 18 uur.

Bij Radio Gelderland heeft de eind 2020 ingevoerde nieuwe programmering en aangepast muziekformat nog niet voor een positief effect gezorgd. Het marktaandeel daalde vorig jaar met 0,6%-punt naar 6,1%. Ingrijpen gaat de omroep nog niet. “Uit ervaring weten we dat het nu vooral een kwestie van volhouden is. We denken met de uitgezette koers op termijn een deel van onze luisteraars terug te halen of in elk geval de daling te stoppen.

Flink verlies was er in 2021 ook voor Radio Rijnmond (-1,4%-punt naar 8,4%), NH Radio (-0,8%-punt naar 4,4%) en Omroep Zeeland (-2,2%-punt naar 6,5%)..

Radio West
Een omroep waar de veranderingen wel een positief effect hebben gehad, is Radio West. Na een dramatisch 2020 steeg het marktaandeel in 2021 met 1,6%-punt naar 5,3%. “2021 was het eerste volledige jaar dat Radio West de vernieuwde programmering en het aangepaste muziekformat ten gehore bracht aan de inwoners in ons uitzendgebied”, aldus Omroep West in haar jaarverslag. “Helaas moesten we wel afscheid nemen van twee presentatoren: Bas Muijs en Justin Verkijk. Desalniettemin bereikte Radio West 20% meer luisteraars dan in 2020.

Omroep Brabant was tenslotte stabiel met 6,9% marktaandeel. “De samenstelling van ons luisterpubliek is licht gewijzigd. Er luisteren iets meer mannen (57%) dan vrouwen (43%) en er was een lichte verjonging van het luisterpubliek te zien met een toename van het aantal luisteraars in de jongste leeftijdsgroep”, aldus de omroep.

Omroep Flevoland ontbreekt in de grafiek. Er zijn al jaren geen betrouwbare cijfers van het NLO voor deze provincie omdat er in Flevoland te weinig deelnemers zijn aan het luisteronderzoek, maar het marktaandeel schommelde daar het afgelopen jaar tussen de 1 en 7%. [Radiowereld.NL]