NPO wil nieuwe sanctie tegen Ongehoord Nederland

De publieke omroep wil aan de nieuwe omroep Ongehoord Nederland een tweede financiële sanctie op leggen vanwege gebrek aan samenwerking. De NPO vindt dat de nieuwe omroep onvoldoende uitvoering geeft aan de bereidheid tot samenwerking ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst. Deze verplichting staat voorgeschreven in de Mediawet.

Still: NPO1

NPO: “De uitzending van het programma Ongehoord Nieuws op 15 september 2022 over racisme en de ophef die daarna binnen het bestel en bij het publiek is ontstaan, hebben het gebrek aan samenwerking alleen maar verergerd, waardoor de integriteit en betrouwbaarheid van het bestel inmiddels zwaar onder druk zijn komen te staan. In vervolg op de eerste sanctie die de NPO op 5 juli heeft opgelegd vanwege schending van de Journalistieke Code NPO door ON!, is de NPO nu van plan om een tweede sanctie op te leggen.

De NPO oordeelt dat het gebrek aan samenwerking toerekenbaar is aan ON!. Hoewel ON! meerdere malen heeft beloofd zich aan de binnen het omroepbestel geldende regels en de publieke waarden te houden, is dat door ON! in de praktijk steeds niet waargemaakt. ON! doet bovendien voorkomen alsof ON! zelf slachtoffer is van de ontstane situatie en toont helaas geen zelfreflectie. De omroep valt bovendien publiekelijk de NPO, de andere omroepen en het door de omroepen zelf ingestelde instituut van de Ombudsman af. Hiermee schendt ON! de kern van het samenwerkingsverband tussen alle omroepen, waar de Raad van Bestuur van de NPO als sturings- en samenwerkingsorgaan op moet toezien. ON! is verantwoordelijk voor het ontstaan van ongewenste en grimmige verhoudingen binnen het publieke bestel en de grote ophef die bij het publiek als gevolg van het handelen van ON! is ontstaan.

De verstoorde samenwerkingsverhoudingen in het bestel en tegelijkertijd de openlijke externe kritiek en maatschappelijke zorg over het gebrek aan naleving door ON! van de hoge professionele en journalistieke kwaliteitseisen, bedreigt de uitvoering van de publieke mediaopdracht waar alle omroepen gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Dit heeft een negatieve impact op de integriteit en betrouwbaarheid van het landelijke publieke omroepbestel.

De Raad van Bestuur van de NPO vindt deze situatie volstrekt onaanvaardbaar. Bij een gebrek aan samenwerking kan op grond van de Mediawet een financiële sanctie worden opgelegd (artikel 2.154 lid 1 onder b van de Mediawet). De Raad van Bestuur is dan ook voornemens om dit te doen en heeft dit samen met een uitgebreide onderbouwing vandaag schriftelijk aan ON! medegedeeld. Een sanctie kan ten hoogste 15% van het voor een omroep vastgestelde budget inhouden.

Dit betreft nu nog een voorgenomen besluit. In het kader van hoor en wederhoor krijgt ON! de mogelijkheid om binnen veertien dagen een zienswijze te geven op het voornemen om een sanctie op te leggen. Vervolgens zal de NPO besluiten of de sanctie daadwerkelijk aan ON! wordt opgelegd en zo ja, wat dan de hoogte van de sanctie zal zijn.”

Arnold Karskens, voorzitter van omroep Ongehoord Nederland meldt in een persbericht: “De strafmaatregel zien wij als een directe aanval op de persvrijheid in Nederland en de mogelijke doodsteek voor onze omroep.” Ongehoord Nederland was (opnieuw) niet bereikbaar voor vragen. [RadioWereld.NL]

Eén reactie

  1. Belachelijk toen D66 een nep docu rond Kaag liet maken en uitzond bij een bevriende omroep deed geen eindelijk omroep zijn mond open dat dit nepnieuws was zelfs de leiding van de NPO niet .
    Het wordt echt eens tijd dat die hele publieke omroep zelf eens hard wordt aangepakt door de rechtse partijen te beginnen met een tv net minder.
    Dure niks zeggende programma’s maken het liefst in een warm land en lekker eten en drinken op koste van de belastingbetaler .