Zoek
Sluit dit zoekvak.

Clausulering Nederlandstalig FM-kavel bij veiling aangepast

De clausulering van het landelijke commerciële FM-kavel voor Nederlandstalige muziek wordt bij de veiling aangepast. Dit blijkt uit consultatie van de wijziging die Staatssecretaris Gunay Uslu van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gestart is. Onder meer het minimale percentage voor Nederlandstalige muziek gaat omhoog.

Foto: Pixabay

De clausules voor de landelijke commerciële FM-kavels staan in de regeling Aanwijzing Gebruik Frequentieruimte commerciële radio-omroep (AGF) omschreven. Nu staan hier nog clausules voor vijf FM-kavels omschreven, maar recent werd al bekend dat bij de geplande veiling van de landelijke FM-frequenties dit aantal wordt teruggebracht naar twee.

Alleen de clausules voor een kavel met Nederlandstalige muziek en een kavel voor nieuws blijven bestaan. Het percentage aan nieuws dat op het nieuwskavel moet worden uitgezonden tussen 7 en 19 uur blijft op minimaal 50% staan.

Percentage Nederlandstalige muziek omhoog
Voor het Nederlandstalige kavel gaat het minimale percentage tussen 7 en 19 uur omhoog van 30 naar 50%. Dat is overigens nog flink minder dan 100% NL, die momenteel op dit kavel te horen is, in de vergunning heeft staan. Tussen 19 en 7 uur mogen radiostations, net als nu het geval is, zelf bepalen wat ze uitzenden.

Dit komt doordat de vergunning in 2003 verdeeld is op basis van een vergelijkende toets met financieel bod. Daarbij kwam het er op neer dat de partij die het hoogste percentage aan Nederlandstalige muziek bood het kavel in principe kreeg toegewezen.

Overige muziekeisen geschrapt
Bij de geplande veiling volgend jaar komt in de vergunningen enkel ‘meer dan 50%’ te staan en is het financiële bod leidend. Tegelijkertijd komt voor het kavel voor Nederlandstalige muziek de clausule te vervallen dat minimaal 20% van de muziek Europese producties moet bevatten en minimaal 10% van de muziek niet langer dan één jaar geleden mag zijn uitgebracht.

Overwegingen
Als reden voor het terugbrengen van het aantal geclausuleerde kavels noemt Uslu de veranderde manier van audioconsumptie. In 2003 was FM-ether één van de belangrijkste manier om muziek te luisteren. Nu heeft de luisteraar ook de keuze uit DAB+, streamingdiensten, internetradio of podcasts.

Hierdoor zijn alle mogelijke muziekstromingen voor een breed publiek en op ieder moment beschikbaar”, aldus de Staatssecretaris. “Daarmee is er minder noodzaak voor de overheid om vanuit het oogpunt van het waarborgen van diversiteit eisen te stellen aan de inhoud van radioprogramma’s op de landelijke commerciële radio.

Dat de clausule voor Nederlandstalige muziek blijft bestaan heeft volgens Uslu te maken met dat “de positie van de Nederlandse taal (of het nu een Nederlandse of Vlaamse productie is) vanuit cultuurbeleid een bijzonder belang kent, en dat is onverminderd relevant.”

Voor nieuws vindt de Staatssecretaris dat er een tegenhanger voor NPO Radio 1 blijft bestaan, maar is “het exploiteren van een nieuwszender, zeker in een klein taalgebied als Nederland, kostbaar en (commercieel) lastiger ten opzichte van een muziekstation.

Consultatie
Reageren op de consultatie ‘Wijziging clausuleringen commerciële FM-vergunningen’ kan tot en met 18 januari 2023. [RadioWereld.NL]