OMS mag ook komende 2 jaar geen bestedingsaandeelkorting verlenen bij verkoop radiospots

One Media Sales (OMS) mag ook de komende twee jaar geen bestedingsaandeelkorting verlenen bij de verkoop van radioadvertentieruimte. Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft hiervoor de bindende toezegging, die sinds januari 2020 van kracht is, verlengd.

Foto: Pixabay

OMS, onderdeel van Talpa, is de grootste speler bij de verkoop van zendtijd voor advertenties op de radio. Ze verkoopt alle zendtijd voor reclamespots op acht landelijke commerciële radiozenders van Talpa Network (Radio 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica), RadioCorp (100% NL en Slam), NRC (Sublime) en Classicnl. Inmiddels is ook de regionale zender Decibel aangesloten bij OMS.

Vergrootglas
Het bedrijf lag lange tijd onder een vergrootglas, omdat het een kortingssysteem hanteerde waarmee OMS adverteerders en mediabureaus stimuleerde om meer van hun jaarlijkse advertentiebudget bij OMS te besteden en minder bij andere radiozenders, de zogenaamde bestedingsaandeelkorting. Het kwam erop neer dat als een adverteerder of mediabureau een groter deel van zijn advertentie(jaar)budget besteedde bij radiozenders die bij OMS was aangesloten, de korting hoger werd. Als er een groter deel van het advertentiebudget bij concurrenten werd besteed, was de korting lager.

Door deze korting dreigden andere radiozenders onvoldoende advertentie-inkomsten te krijgen om goed te kunnen functioneren.

Korting geschrapt
Eind 2019 zegde OMS, na een uitgebreid onderzoek, toe te stoppen met het verlenen van deze bestedingsaandeelkorting. ACM legde dit vast als bindende toezegging tot tenminste 1 januari 2022. Deze datum was gekozen omdat op 31 augustus 2022 de vergunningen van de FM-kavels zouden aflopen.

Omdat de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten de vergunningen te verlengen tot 1 september 2025, blijven de marktposities van aanbieders van radioadvertentieruimte de komende periode grotendeels ongewijzigd. De ACM vindt het, gezien de marktpositie van OMS, noodzakelijk om de geldigheidsduur van het toezeggingsbesluit OMS met twee jaar te verlengen van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024.

Geen overtredingen
Eerder bleek al dat OMS zich aan de afspraak hield. Ook de ACM geeft aan dat er de afgelopen twee jaar zijn geen overtredingen van de toezegging naar voren zijn gekomen. Er zijn ook geen klachten van marktpartijen ontvangen. [RadioWereld.NL]