Search
Close this search box.

Kink vecht uitslag kort geding over noodverlenging FM aan bij CBb

Radiozender Kink vecht de uitspraak van de voorzieningenrechter over de noodverlenging van de FM-vergunningen van de landelijke commerciële radiostations aan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb). De radiozender is het niet eens met het feit dat de voorzieningenrechter de voorlopige voorziening afwees.

Foto: Pixabay

In mei vorig jaar besloot de toenmalige staatssecretaris van Economische zaken en Klimaat Mona Keijzer dat de commerciële FM-vergunningen met drie jaar verlengd gaan worden. Radiostations krijgen op deze manier extra de tijd om te herstellen van de in 2020 sterk gedaalde reclame-inkomsten. Partijen hadden tot half februari de tijd om de noodverlenging daadwerkelijk aan te vragen.

Kink is het echter niet eens met de noodverlenging en besloot deze aan te vechter bij de rechter, omdat het zelf graag op FM wil gaan uitzenden. Naast een bodemprocedure, die komende zomer wordt behandeld, spande Kink ook een kort geding aan om de procedure tot noodverlenging (tijdelijk) stil te leggen.

Geen spoedeisend belang
De voorzieningenrechter zag echter geen spoedeisend belang om de voorlopige voorziening toe te wijzen. Want zelfs al was Kink in het gelijk gesteld, dan zou er dit jaar niet meer geveild worden. De huidige vergunningen lopen eind augustus af en voor het opzetten van een veiling is onvoldoende tijd. Daarom zouden de huidige vergunningen alsnog voor een kortere tijd verlengd moeten worden. En dat kan ook nog na uitspraak van de bodemprocedure, waarvan de zitting al in juni plaatsvindt.

Twijfels
Daarnaast heeft de voorzieningenrechter grote twijfels bij de vraag of Kink wel voldoende geld heeft om mee te bieden bij een veiling. Het station draait al jaren verlies. Kink geeft wel aan dat haar geldschieter (voormalig Mojo-directeur Leon Ramakers, red.) over voldoende middelen beschikt om te kunnen bieden en dit ook zal doen, maar leverde hiervoor volgens de rechter geen bewijs.

En daarom wees de voorzieningenrechter de voorlopige voorziening van Kink af. Dit tot groot ongenoegen van de radiozender. En daarom stapt Kink naar het CBb, die nu mag gaan beoordelen of de voorzieningenrechter juist gehandeld heeft. Vooral het oordeel dat Kink onvoldoende geld zou hebben om mee te kunnen bieden is Kink een doorn in het oog.

Dat is onwaar en absurd en volgens ons ook geen criterium voor het al dan niet laten doorgaan van een herverdeling”, zegt Kink-directeur Jan Hoogesteijn tegen nu.nl. “Daarnaast is het ook geen grond om het spoedeisend belang af te wijzen.

Maandag 9 mei is de zitting bij het CBb, die overigens alleen zal oordelen of de voorlopige voorziening terecht of onterecht is afgewezen. Of de drie jaar noodverlenging wel of niet legaal is, wordt daarbij niet behandeld. Dat gebeurt pas bij de bodemprocedure in juni. [RadioWereld.NL]