Commissariaat voor de Media: Gooi het publieke omroepbestel op de schop (Update)

Volgens het Commissariaat voor de Media (CvdM) moet het publieke omroepbestel op de schop. Het is niet meer van deze tijd. Dat staat in een rapport van de waakhond voor de media op verzoek van het kabinet.

Volgens de waakhond heeft het huidige systeem lang goed gewerkt. Toch sluit de inrichting ervan niet meer aan bij de maatschappij. Het draagvlak onder de bevolking brokkelt af en en jongeren hebben geen interesse meer volgens het rapport van het CvdM.

Het huidige publieke omroepbestel is volgens het CvdM verouderd omdat het niet voldoende is ingericht op ontwikkelingen in de technologie en het medialandschap. Denk bijvoorbeeld aan on-demand kijken waarbij het tv-toestel een steeds minder belangrijk medium wordt om een massapubliek te bereiken.

Toch is afscheid nemen van omroepverenigingen nog geen onderdeel van het normale functioneren van het omroepenbestel. Daarnaast vindt de waakhond dat de lat voor aspirant-omroepen voor het toetreden tot het bestel erg laag ligt. En afscheid nemen van omroepverenigingen is geen onderdeel van het normale functioneren van het bestel.

De waakhond ziet overigens geen aanleiding tot wijziging van de rol van de NOS, die als taakomroep verantwoordelijk is voor de nieuwsvoorziening. De NOS heeft nog steeds een hoog vertrouwen en weet de jongere doelgroepen ook goed te bereiken.

Reactie NPO
Frederieke Leeflang, voorzitter Raad van Bestuur NPO, erkent dat er wat moet veranderen. “Het is nu niet beheersbaar. Staatssecretaris Uslu zal in navolging van het regeerakkoord binnenkort een onafhankelijke commissie instellen om te adviseren over de verantwoordingscriteria en toetredingscriteria. We gaan nu eerst samen met de omroepen en andere betrokken partijen praten over hoe we het publieke bestel beheersbaar en duurzaam naar de toekomst krijgen, om daarna met een open mind de dialoog aan te gaan met de onafhankelijke commissie.

Vanzelfsprekend werken we samen met de omroepen ook nu al aan het toekomstbestendig maken van ons bestel. We benadrukken in dit kader het unieke karakter van ons bestel en het belang van externe pluriformiteit. We zijn het aan ons publiek verplicht om onze gezamenlijke publieke mediaopdracht ook in de toekomst optimaal te kunnen blijven realiseren.” [RadioWereld.NL]