Zoeken
Sluit dit zoekvak.

AT wijst handhavingsverzoek Kink af: Geen verboden verbondenheid tussen Talpa en RadioCorp

Agentschap Telecom (AT) heeft het handhavingsverzoek van Kink tegen Talpa en RadioCorp afgewezen. Volgens de telecomwaakhond blijkt ook uit nieuw onderzoek dat er geen sprake is van verboden verbondenheid tussen de twee partijen.

Foto: Pixabay

Kink diende in juni van dit jaar een handhavingsverzoek in bij AT omdat het van mening is dat Talpa (538, 10, Sky en Veronica) en RadioCorp (100% NL en Slam) teveel met elkaar verbonden zijn.

RadioCorp heeft nog een lening openstaan bij Talpa, waardoor laatstgenoemde volgens Kink “grote invloed op RadioCorp kan uitoefenen.” Talpa zou daardoor zes landelijke FM-vergunningen bezitten en dat is niet toegestaan. Ook zou Talpa middens de reclameverkoopmaatschappij One Media Sales (OMS), waar het 90% aandeelhouder in is, invloed kunnen uitoefenen op de programmeringen van 100% NL en Slam.

Lening
De lening is door het huidige RadioCorp aangegaan in 2016. Het oude RadioCorp (met grotendeels andere aandeelhouders) verkocht de radiostations 100% NL en Radio 10 aan Talpa. De huidige eigenaren van RadioCorp kochten daarop het bedrijf van Talpa met daarin de radiostations 100% NL en Slam. Die overname werd gefinancierd door bij datzelfde Talpa een lening af te sluiten voor het aankoopbedrag.

RadioCorp heeft daarbij de aandelen van 100% NL en Slam in onderpand gegeven bij Talpa. Dit is echter heel gebruikelijk. Wie een hypotheek voor een woning afsluit, geeft het huis als onderpand aan de hypotheekverstrekker. Een bedrijf dat geld leent bij de bank zet de aandelen ook vaak in als onderpand. Maar of het nu om een huis gaat of de aandelen van een bedrijf: de partij die een huis of bedrijf in onderpand heeft, heeft daar geen zeggenschap over zolang de schuldenaar de aangegane verplichtingen netjes nakomt. Talpa heeft daarom nu niets te vertellen over RadioCorp.

Invloed OMS
Ook middels OMS kan Talpa geen invloed uitoefenen op RadioCorp, ondanks dat Talpa de grootste aandeelhouder is. OMS heeft een autonome directie, die geen andere functies bij Talpa vervullen of bij Talpa in dienst is. Daarnaast hebben Talpa en RadioCorp evenveel zeggenschap over OMS en moeten alle besluiten unaniem genomen worden.

Tevens fungeren 100%NL en Slam als klant van OMS en bepalen zij zelf de gehanteerde reclametarieven en hoeveel reclamezendtijd er ter beschikking wordt gesteld. Ook hebben 100% NL en Slam eigen productiefaciliteiten en wordt er op dit vlak niet samengewerkt met Talpa.

Geen aanknopingspunten
Volgens AT zijn er dan ook geen aanknopingspunten om aan te nemen dat Talpa via de onderlinge banden met RadioCorp in belangrijke mate het beleid van RadioCorp kan bepalen of aanmerkelijke invloed op dat beleid kan uitoefenen en is er dus van verboden verbondenheid geen sprake.

Eerder liet RadioCorp-directeur Herbert Visser al weten het onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien. “Kink ziet helaas alleen wat ze wil zien en begint daarna meteen te schreeuwen.” [RadioWereld.NL]