Angstcultuur bij DWDD door woede-uitbarstingen Matthijs van Nieuwkerk

Bij de dagelijkse talkshow ‘De Wereld Draait Door‘ heerste volgens de Volkskrant vele jaren een zeer ongezonde werksfeer. Daardoor vielen tientallen werknemers ziek uit. Het ging volgens het onderzoek van de Volkskrant dan om ‘extreme woede-uitbarstingen en vernederingen‘.

Foto: Benjamin Kamps

Aan het onderzoek van de Volkskrant hebben ruim zeventig medewerkers van de talkshow DWDD meegewerkt. Daarvan noemen ruim vijftig van hen het gedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk en enkele eindredacteuren grensoverschrijdend. Volgens de krant ging het tussen 2005 en 2020 om extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen, die ervoor zorgden dat er een angstcultuur in stand werd gehouden.

De huidige directie van BnnVara heeft na het publiceren van het artikel in de krant toegegeven dat er sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. Toch wil BnnVara vooralsnog geen onafhankelijk onderzoek instellen.

BnnVara: “DWDD was 15 jaar lang een van de meest toonaangevende programma’s op de Nederlandse televisie. Het werd niet alleen door de kijkers hoog gewaardeerd; ook een groot deel van het redactieteam kijkt met plezier en trots terug op hun tijd achter de schermen van het programma. Maar daarnaast bestond er ook een ander beeld. Een beeld dat door de gesprekken die de huidige directie de afgelopen periode heeft gevoerd verder is ingekleurd en wordt versterkt door het uitgebreide onderzoek dat De Volkskrant heeft gedaan.

Een aantal (oud-)collega’s geeft in niet mis te verstane woorden aan dat er over hun grenzen gegaan is. Daar zijn we van geschrokken en dat gaat ons aan het hart, want dit past niet bij het veilige werkklimaat dat we bij BnnVara willen bieden. De cultuur op de redactie was duidelijk te veel gericht op het eindresultaat en te weinig op het proces van samenwerken. Maar de druk om een mooi programma te maken mag nooit ten koste gaan van onze medewerkers.

Binnen BnnVara was bekend dat die druk om te presteren op de redactie van DWDD hoog was. De signalen die er toen waren – de doorstroom van mensen en uitval door ziekte – werden door de toenmalige directies beoordeeld als het gevolg van de druk die komt kijken bij het maken van een dagelijks programma dat de lat hoog legt. De oplossingen die destijds zijn geboden, bestonden met name uit het toevoegen van extra mensen aan het team. Voor de veiligheid op de werkvloer zijn deze oplossingen achteraf niet voldoende en passend geweest. De signalen hadden aanleiding moeten zijn om het gesprek aan te gaan met medewerkers.

De eindredactie en presentator hadden op hun gedrag aangesproken moeten worden. Dat dit destijds niet is gebeurd, is pijnlijk voor de (oud-)collega’s die dit aangaat.

We bieden (oud-)collega’s die hiermee te maken hebben gehad en die we nog niet hebben gesproken de mogelijkheid contact met ons op te nemen, zodat we ook met hen in gesprek kunnen. We begrijpen dat het een hoge drempel kan zijn om dit direct bij BnnVara te doen, daarom is er ook de mogelijkheid dit te doen via een externe partij die we hiervoor in de arm hebben genomen.

We willen leren van het verleden, om het beter te doen in de toekomst. BnnVara zet al sinds twee jaar stappen op het gebied van sociale veiligheid en dat zetten we ook voort. Iedere collega moet zich veilig voelen, zichzelf kunnen zijn en met respect feedback kunnen geven en ontvangen. Dat gaat niet vanzelf; we zijn ons er ten volle van bewust dat we hard moeten blijven werken om die veilige werkomgeving voor iedereen te kunnen realiseren. Wij willen dat er nooit meer een cultuur kan ontstaan waarin dit soort gedrag geaccepteerd wordt.

De huidige directie heeft in dit kader indringende gesprekken gevoerd met Matthijs over de tijd bij DWDD. Daarin heeft hij erkend dat hij in zijn streven naar het hoogst haalbare ook over grenzen van mensen is gegaan. En hij gaf aan dat hij de stappen die BnnVara zet op het gebied van sociale veiligheid onderschrijft. Vandaag kregen wij echter twee verschillende statements van Matthijs onder ogen, die geen recht doen aan de gesprekken die we met hem voerden. Wij zijn daar teleurgesteld over. Dat dwingt ons tot beraad en we gaan hierover met Matthijs in gesprek.” [RadioWereld.NL]

Foto: Benjamin Kamps

2 reacties

  1. Dat mensen na 15 jaar pas naar buiten komen over dit gedrag. Nu grensoverschrijdend gedrag een soort mode-thema is geworden willen mensen praten, blijkbaar niet eerder. En nu maar hopen dat Matthijs van Nieuwkerk niet meteen verzwegen wordt, alsof hij nooit heeft bestaan. Hij heeft fouten gemaakt, maar moet wel de kans krijgen om zijn excuses aan te bieden aan de slachtoffers. Daarnaast, moet het niet zo zijn dat mensenmassa’s nu redenen zien om Matthijs van Nieuwkerk te gaan beledigen, naar aanleiding van de berichtgeving. Mensen kunnen makkelijk met de vinger naar een ander wijzen. Zelf moeten ze wel het goede voorbeeld blijven geven.

  2. Ook dit is de moraal van BNN Vara jaren wegkijken medewerkers de grond in boren en de rest van de moraalridders kijkt toe.
    Wordt tijd dat de hele NPO op de schop gaat te beginnen met een maand uitzendverbod voor BNN Vara op TV & Radio .

Reacties zijn gesloten.