Search
Close this search box.

Minder belastinggeld naar NPO, meer ruimte voor reclame

Vanaf 2025 ontvangen landelijke publieke omroepen minder geld vanuit de rijksoverheid. Het kabinet heeft in de voorjaarsnota besloten de rijksmediabijdrage met 24 miljoen euro te verlagen, waardoor de bijdrage aan de NPO met bijna 3 procent zal dalen naar circa 847 miljoen euro in 2025. De NPO krijgt echter wel meer ruimte voor reclame om de verminderde inkomsten te compenseren.

Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) verzekert dat door extra reclameopbrengsten de budgetten van de publieke omroep volledig op peil zullen blijven.

Momenteel mag de NPO 10 procent van de zendtijd gebruiken voor reclame, maar dit percentage wordt stapsgewijs afgebouwd naar 5 procent in 2026 door een besluit van de voorganger van Uslu, Arie Slob. Nu wil de staatssecretaris echter toestaan dat de NPO 7 à 8 procent van de zendtijd gebruikt voor reclame. Details over deze verruiming zijn nog niet bekendgemaakt.

Bezuiniging
Deze verlaging is één van de bezuinigingsmaatregelen die het kabinet neemt om de stijgende lonen en prijzen en de oplopende rente op de staatsschuld op te vangen. Bijna alle ministeries moeten daarom in meer of mindere mate bijdragen aan deze bezuinigingen.

Afgelopen week maakte de Ster overigens bekend dat radioreclame het afgelopen jaar bijna 5,5 miljoen meer opleverde dan in 2021. Tv-reclame liet zelfs een plus zien van 26 miljoen. De inkomsten van de Ster vloeien overigens in de Staatskas, waarna het grotendeels weer terugvloeit naar de NPO. [RadioWereld.NL][RadioWereld.NL]

Eén reactie

  1. Dus de publieke omroep is eigenlijk een verkapte commerciële omroep.