Vlaanderen start proefprojecten met lokale radio op DAB+

In navolging tot Nederland kunnen ook in Vlaanderen lokale radiostations kennis gaan maken met uitzenden op DAB+. Deze week heeft de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) voor tijdelijke vergunningen voor proefprojecten voor digitale etherradio.

Daarmee heeft Vlaams minister van media Benjamin Dalle daad bij het woord gevoegd. Al in februari gaf hij aan tijdelijke vergunningen te willen gaan uitgeven voor lokale DAB+.

Dit is mogelijk geworden doordat begin dit jaar de vergunning van Nordkring voor het gebruik van kanaal 10 voor digitale ethertelevisie werd ingetrokken wegens het stelselmatig niet nakomen van de vergunningsvoorwaarden.

Kanaal 10 is op te splitsen in vier DAB+-multiplexen: 10A, 10B, 10C en 10D. Deze gaan dan ook ingezet worden.

Eén proefproject per provincie
De opzet van de proefprojecten voor lokale radio op DAB+ wordt in Vlaanderen echter anders dan in Nederland. Zo komt er in Vlaanderen vooralsnog maar één proefproject per provincie, in totaal vijf dus, waarvoor steeds één van de vier kanalen wordt ingezet. Alleen Limburg en West-Vlaanderen krijgen hetzelfde kanaal toegewezen. Het proefproject in Vlaams-Brabant mag ook de hoofdstad Brussel dekken.

Gebieden nog niet vastgelegd
Het is de bedoeling dat elk netwerk een deel van de provincie gaat dekken middels twee of drie antennes met een vermogen van 0,8 tot 1 kW. Welk deel er gedekt gaat worden en hoe hangt af van het ingediende proefproject.

En daarmee is ook gelijk een tweede significant verschil met Nederland. Waar hier elk radiostation een vergunning moest aanvragen en daarna met andere vergunningshouders een samenwerkingsverband moest sluiten voor de exploitatie van het DAB+-netwerk, wordt er in Vlaanderen een vergunning per proefproject uitgegeven.

Samenwerking
Voor het aanvragen van een proefproject is het wel mogelijk dat deze gedaan wordt door een groepering of samenwerking tussen maximaal 12 erkende lokale radiostations. Hierdoor kunnen zij elk met 96 kbps gaan uitzenden. Internetstations kunnen dus niet deelnemen aan de proefprojecten.

Mochten er meerdere aanvragen per provincie zijn, dan worden deze deelnemers op de hoogte gebracht en krijgen zij de mogelijkheid om alsnog een gezamenlijk voorstel in te dienen.

Vanaf 1 februari in de lucht
Aanvragen kunnen tot 1 december 2021 worden ingediend. Vergunningen worden uitgegeven voor een periode van een jaar, eventueel verlengbaar met drie of zes maanden. De eerste vergunningen gaan waarschijnlijk op 1 februari 2022 in.

Definitief plan
In de tussentijd gaat de Vlaamse overheid verder met het uitwerken van een definitief plan voor lokale radio op DAB+. Hiervoor moet onder meer onderhandeld worden met Nederland en Frankrijk als buurlanden. Verwacht wordt dat dit proces nog minimaal twee jaar duurt.

“Ik denk dat deze proefprojecten een mooie kans bieden aan de lokale radio’s om op korte termijn op DAB+ actief te worden”, aldus Dalle. “Ik ben alleszins erg enthousiast. Ik hoop de lokale radio’s ook.” [RadioWereld.NL]