Vlaanderen: Lokale DAB+-proefprojecten worden verlengd met 3 jaar

De lokale DAB+-proefprojecten in Vlaanderen worden verlengd met een periode van 3 jaar. Dat heeft de Vlaamse Regulator voor de Media beslist. Reden voor de verlening is onder meer dat een definitief digitaal frequentieplan nog niet af is. Eerder besloot ook Nederland al om de tijdelijke lokale DAB+-vergunningen te verlengen.

Foto: video still Youtube

Op 1 februari 2022 ging in elk van de 5 Vlaamse provincies een lokaal DAB+-proefproject van start, dit voor een periode van 1 jaar. Binnen drie maanden waren alle netwerken ook daadwerkelijk in de lucht. Aan deze proefprojecten namen 59 lokale radio-omroepen deel, dit is de helft van de Vlaamse lokale radiosector.

Het eerste jaar van de lokale DAB+-uitzendingen leverde nuttige inzichten op over de manier waarop DAB+-uitzendingen worden gerealiseerd in een semi-provinciaal zendgebied, welke dekking daarvoor tot stand komt en hoe er binnen de pilootprojecten wordt samengewerkt.

Evaluatie
Uit de evaluatie van dit eerste jaar blijkt dat er amper technische problemen worden gesignaleerd, evenmin blijken er storingen van of op andere netwerken. Het zendbereik voor de mobiele ontvangst en de kwaliteit van het omroepsignaal worden als positief ervaren. Alle proefprojecten geven ook aan dat de DAB+-uitzendingen in de huidige vorm betaalbaar blijken.

Daartegenover staat dat een ononderbroken dekking binnen het semi-provinciale zendgebied, noodzakelijk blijkt. Ontvangst van de lokale DAB+-netwerken is nu niet in de gehele provincie mogelijk. In elke provincie mochten namelijk maximaal drie zenders worden geplaatst met elk 1 kW vermogen.

Daar gaat nu wel verandering in komen. Het wordt namelijk toegestaan om steunzenders bij te plaatsen. Het bereik hiervan wordt wel beperkt, want het maximale uitzendvermogen bedraagt slechts 100 Watt.

Tegemoetkomen aan belangen
De Vlaamse minister van Media, Benjamin Dalle, en de VRM zijn ervan overtuigd dat de keuze voor de verlenging van de tijdelijke zendvergunningen, voor langere termijn en met bijkomende technische mogelijkheden, tegemoetkomt aan de belangen van alle betrokken actoren en zal bijdragen tot de transitie van de FM- naar de DAB+-technologie, waarbij voor de lokale radio-omroepen ook een rol is weggelegd.

De toekomst van de radio is digitaal”, aldus Dalle. “Ook onze lokale radio’s werken volop aan hun digitaal toekomstverhaal. DAB+ speelt daarin een belangrijke rol. Na één jaar proefdraaien met DAB+, zijn de ervaringen van de lokale radio’s duidelijk positief. Met de verlenging van de proefprojecten voor drie jaar, kunnen de lokale zenders hun digitalisering verderzetten.” [RadioWereld.NL]