Zoek
Sluit dit zoekvak.

West-Duitsland: Verdeelprocedure geregionaliseerd DAB+-netwerk van start

De regionale mediaraad LFM is afgelopen week met de verdeelprocedure van DAB+-capaciteit in de West-Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gestart. Het gaat om de verdeling van capaciteit op vijf van de zes regionale gebieden.

In december werd bekend dat de LFM in januari ging starten met de eerste capaciteit voor een netwerk van zes allotments (gebieden) die tezamen de gehele deelstaat kunnen dekken. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de eerste vier allotments verdeeld zouden worden. Voor twee allotments was nog geen kanaal gecoördineerd. In februari werd bekend dat de verdeelprocedure werd uitgesteld, omdat er inmiddels ook een kanaal was gecoördineerd voor een vijfde allotment.

Afgelopen week is alsnog de verdeelprocedure voor capaciteit op vijf allotments gestart. Dit zijn Keulen/Bonn/Aken (kanaal 8B), Wuppertal/Düsseldorf/Mönchengladbach (kanaal 12D), Zuid-Westfalen/Dortmund (kanaal 11B), Ost-Westfalen/Lippe (kanaal 12D) en Nederrijn/Duisberg/Essen (kanaal 8C). Voor het netwerk voor de regio Münsterland is nog geen kanaal beschikbaar.

Tekst gaat verder onder de kaart

Radiostations kunnen een aanvraag indienen voor één of meerdere allotments. Ook is het mogelijk om voor alle vijf de allotments een aanvraag te doen, om zo samen met het zesde allotment, dekking te creëren in de gehele deelstaat.

Een vergunning wordt verleend voor maximaal 10 jaar en hangt af van hoelang de uitzendvergunning, vergelijkbaar met de toestemming van het Commissariaat voor de Media in Nederland, van de betreffende partij nog geldig is.

Mochten er meer aanvragen voor en allotment binnenkomen dan er aan capaciteit beschikbaar is, dan verzoekt de LFM eerst aan de aanvragende partijen of zij gezamenlijk een station willen opzetten. Mochten partijen niet willen samenwerken, dan wordt de capaciteit verdeeld middels een vergelijkende toets.

Voor de uitrol van de regionale DAB+-netwerken stelt de NLM subsidie beschikbaar. Voor de komende drie jaar stelt de mediaraad in totaal 3,4 miljoen euro beschikbaar.

Geïnteresseerde partijen kunnen tot en met 27 juni hun aanvraag indienen. Komend najaar wordt dan duidelijk welke stations een vergunning krijgen, waarna vanaf januari 2025 kan worden begonnen met uitzenden. [RadioWereld.NL]