Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraagprocedure voorwaardelijke veiling regio FM start vrijdag

De aanvraagprocedure voor de voorwaardelijke veiling van 26 niet-landelijke commerciële FM-kavels start komende vrijdag (8 april). Vanaf dan hebben partijen vier weken de tijd om een aanvraag te doen bij Agentschap Telecom (AT).

Foto: RadioWereld.NL

De voorwaardelijke veiling is onderdeel van de gemaakte afspraken tussen de radiosector om de verstandhouding met AT te verbeteren.

Terug naar 10% regiogericht
Doel van de voorwaardelijke veiling is om de bestaande vergunninghouders hun niet-landelijke FM-kavels (ofwel B-kavels) terug te laten kopen tegen 10% regiogerichtheid. De huidige hogere percentages regiogerichtheid worden namelijk als belemmerend ervaren.

Mocht het de bestaande vergunninghouder echter niet lukken om het hoogste bod te doen, dan kan deze de veiling ontbinden en het kavel behouden met behoud van de het oude hogere regiogerichtheidspercentage.

Beperking demografisch bereik radioprogramma
Wel is er voor de opnieuw geveilde FM-kavels een extra beperking opgelegd. Naast dat een vergunninghouder met zijn/haar kavels een maximaal demografisch bereik van 30% mag hebben, mag ook een radioprogramma dat wordt uitgezonden via de nieuw geveilde kavels maximaal 30% demografisch bereik hebben. Dit moet voorkomen dat vergunninghouders onbeperkt samenwerkingen sluiten om zoveel mogelijk kavels aan elkaar te rijgen.

Deze extra eis is overigens tegen het zere been van een aantal bestaande vergunninghouders, die hier dan ook tegen protesteerden. Volgens hen zou het minimale percentage van 10% regiogerichtheid al voldoende zijn om dit te voorkomen en zou het een misverstand zijn dan dit percentage al met elk uur nieuws, weer en verkeer uitzenden gehaald kan worden.

Maar een snelle rekensom leert dat dit wel degelijk gehaald kan worden. 10% Regiogerichtheid wordt namelijk over de netto zendtijd gerekend. Dus als een radiostation 10 minuten reclame per uur uitzendt, dient 5 minuten per uur een regiogericht programma aangeboden te worden.

In het geval van RADIONL wordt het nieuws van het hele uur ook regelmatig op het halve uur herhaald, volgt er nog een uitgebreid landelijk weerbericht op het halve uur en is er ook verkeersinformatie na het nieuws te horen. Bij elkaar opgeteld komt dit al dicht tegen de vijf minuten aan, of wordt hier zelfs al overheen gegaan.

Beperking programmanaam vervalt
Waar de bestaande vergunninghouders wel succesvol tegen geprotesteerd hebben is de beperking van het gebruik van een herkenbaar deel van een programmanaam. Deze zou in de toekomst het demografische bereik van 30% niet mogen overschrijden, maar dit brengt de businessmodellen van een aantal bestaande vergunninghouders in gevaar. Met de beperking van het bereik per uitgezonden programma wordt al bereikt dat er geen semi-landelijke radiostations ontstaan met dezelfde programmering. En daarom mogen verschillende stations in het land wel dezelfde naam gebruiken.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen tot en met vrijdag 6 mei een aanvraag indienen bij AT. Een aanvrager dient voor elk aangevraagde FM-kavel een waarborgsom te storten of een bankgarantie te leveren ter grootte van 20.000 euro. Ook dient een toestemming van het Commissariaat voor de Media ingeleverd te worden.

Mochten er meerdere kandidaten voor een FM-kavel zijn, dan volgt er een veiling middels het simultane meerrondenveiling principe. De vergunningen van de nieuw geveilde FM-kavels lopen, net als de bestaande verlengde vergunningen, tot en met augustus 2025.

Juridisch houdbaar
In de radiowereld wordt er overigens nog getwijfeld aan de houdbaarheid van deze voorwaardelijke veiling. Het is de vraag of dat een partij met het hoogste bod bij ontbinding van de veiling door de huidige vergunninghouder niet alsnog bezwaar aantekent. het is dan afwachten of de rechter dan de constructie van een voorwaardelijke veiling overeind houdt. [Radiowereld.NL]

Overzicht voorwaardelijk te veilen kavels met percentage regiogerichtheid op vrijdag:
B01 Decibel Noord-Holland (36%)
B03 RADIONL Noord-Holland (25%)
B04 Ujala Amsterdam (30%)
B06 Decibel Zuid-Holland/Utrecht (36%)
B07 Amor FM (50%)
B08 RADIONL Zuid-Holland (47%)
B09 RADIONL Utrecht (25%)
B10 Waterstad FM (40%)
B11 Radio Continu Friesland (29%)
B12 RADIONL Friesland (43%)
B13 RADIONL Groningen/Drenthe (28%)
B14 Simone FM (33%)
B15 Tukker FM Groningen (40%)
B16 Joy Radio (20%)
B17 RADIONL Lelystad/Zwolle (20%)
B18 Joy Radio Twente/RADIONL Zwolle (20%)
B19 RADIONL Gelderland/Overijssel/Tukker FM Gelderland (22%)
B20 RADIONL Gelderland (25%)
B21 Radio 10 Brabant (37%)
B22 RADIONL Brabant (23%)
B23 Radio JND (30%)
B24 RADIONL Zeeland (13%)
B25 Qmusic Limburg (26%)
B26 Radio Continu Groningen/Drenthe (40%)
B35 Frysk FM (68%)
B37 Simone FM Groningen (68%)