Zoeken
Sluit dit zoekvak.

‘Veiling landelijke commerciële FM-kavels gaat minstens 122 miljoen euro opleveren’

De veiling van de landelijke commerciële FM-kavels gaat naar verwachting minstens 122 miljoen euro opleveren. Dit blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, die in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de waarde van de negen FM-kavels bepaalde.

Foto: Pixabay

Voor september worden de huidige landelijke commerciële FM-kavels opnieuw geveild. Dan mogen de zittende partijen (Radio 538, Slam, Qmusic, Radio 10, Sublime, Sky Radio, 100% NL, Radio Veronica en BNR) fors in de buidel gaan tasten om een plek op FM te behouden, tegelijkertijd kunnen nieuwkomers (onder meer Kink) een poging doen om voor het eerst een FM-kavels te bemachtigen.

Gemiddelde efficiënte toetreder
Momenteel is EZK bezig met de voorbereidingen voor de veiling. Daarbij is ook gekeken wat de geschatte waarde van de FM-kavels is gedurende 12 jaar, de periode waarvoor de kavels geveild gaan worden.

Hiervoor is berekend wat een gemiddelde efficiënte toetreder bij een veiling zou betalen voor de kavels. Hierbij is rekening gehouden met verschillende factoren, waaronder clausulering en demografisch bereik (hoeveel procent van de bevolking het FM-kavel kan ontvangen).

Kavel met meeste dekking heeft niet de meeste waarde
Toch heeft het FM-kavel met het grootste demografisch bereik (LCO6, waarop Radio 538 nu uitzendt) niet de hoogste waarde bij de veiling. Dat is pas het derde kavel qua bereik (LCO3, waarop Qmusic nu uitzendt). Dit kavel heeft een geschatte waarde van 26,359 miljoen euro, tegenover 25,401 miljoen voor het kavel waarop 538 nu te horen is.

Dit komt doordat ook gekeken is naar het aantal opstelpunten (zenders) waaruit het FM-kavel is opgebouwd. Meer opstelpunten kosten meer geld. Niet alleen aan huur van mastruimte, maar ook aan toezichtskosten van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom). Kavel LOO3 heeft slechts 19 opstelpunten tegenover 29 voor kavel LCO6.

De waarde van de twee geclausuleerde FM-kavels (LCO4/nieuws en LCO9/Nederlandstalig) zijn opnieuw op 0 euro geschat. Dat wil overigens niet zeggen dat deze kavels ook daadwerkelijk voor 0 euro geveild gaan worden.

Hoger
Net als voor de overige kavels geld namelijk dat er naar alle waarschijnlijkheid fors meer geboden gaat worden voor de FM-kavels dan waarop de waarde geschat is. Dat beeld was vorig jaar ook al te zien bij de veiling van de commerciële FM-frequenties met lokaal bereik, maar ook bij de veiling van vier regionale FM-kavels in 2020.

Ook speelt mee dat bestaande partijen waarschijnlijk bereid zijn meer te betalen dan een nieuwkomer. Bestaande radiostations hebben al naamsbekendheid en luisteraars, waardoor zij na de veiling vanaf dag 1 al reclame-inkomsten hebben.

Het hangt er dus helemaal vanaf hoe graag een partij het FM-kavel wil hebben en hoeveel deze er voor over heeft, oftewel ‘het is maar net wat een gek er voor wil geven’.

Startbedrag
De startbedragen per kavel bij de veiling, die onlangs al op RadioWereld.NL te vinden waren, zijn vastgesteld op 60% van de marktwaarde. Mocht de situatie zich voordoen dat voor een FM-kavel maar één inschrijver is, dan wordt het kavel aan deze partij toegekend voor het startbedrag. [RadioWereld.NL]

4 reacties

  1. Er staat een fout in de tabel. Het demografisch FM-bereik van Radio 538 is niet 77,22%, maar 72,22% (Bron: SEO).

    1. Op pagina 5 van het SEO rapport dat bij de internetconsultatie staat, staat 77,22% aangegeven

      1. Die 77,22% komt niet overeen met de tabellen die in datzelfde rapport staan. Daar staat 72,22% vermeld. Dat komt ook beter overeen met het gemeten demografisch bereik uit eerdere rapporten van SEO.