Publieke omroep geeft artiesten meer duidelijkheid over vergoeding voor optreden

Voor artiesten en musici die optreden in radio- en tv-programma’s van de publieke omroep is voortaan duidelijker welke vergoeding daar tegenover staat. De NPO heeft na overleg met de Ntb/Kunstenbond besloten om het beleid hieromtrent helderder te maken. Het gaat om een minimumvergoeding en duidelijkere regels over eventuele aanvulling van dit bedrag.

Aanleiding hiervoor is een gesprek dat Ntb/Kunstenbond met de NPO hierover eind 2021 heeft aangevraagd. De Ntb gaf aan dat publieke omroepen regelmatig wel een eerlijke vergoeding betalen, maar dat er ook voorbeelden waren waarbij dat niet het geval was, en de musici en artiesten helaas niet de beloning kregen die ze verdienden.

Meldpunt
Ook de beroepsvereniging BAM! Popauteurs vroeg hier begin dit jaar aandacht voor met een meldpunt. Kort na opening van het meldpunt deden meer dan 120 artiesten en muzikanten een melding. Daaruit kwam naar voren dat het overgrote deel van de melders geen enkele vergoeding bleek te hebben ontvangen voor optredens bij toonaangevende radio- en TV-programma’s van de publieke omroep.

NPO heeft daarom na overleg met de publieke omroepen besloten om de afspraken hierover duidelijker te maken.

Minimumvergoeding
De omroepen hanteren zodoende vanaf 1 oktober 2022 in ieder geval een minimumvergoeding voor optredende artiesten. Deze vergoeding bestaat uit reiskosten en eventuele vergoeding voor lunch/diner. Daarnaast wordt een bijkomend tarief gehanteerd als vertrekpunt. Dit gaat om een bedrag van € 250,- per artiest en € 1000,- per band/groep/act.

Er kan in de nieuwe situatie uiteraard wel van deze tarieven worden afgeweken. Bijvoorbeeld als de hoeveelheid voorbereiding voor de artiesten omvangrijk is, of als de artiest al door een derde wordt vergoed voor het optreden, zoals bijvoorbeeld het geval is bij festivalregistraties.

Frederieke Leeflang, voorzitter Raad van Bestuur NPO: “We hechten eraan om muzikanten en artiesten een redelijke en billijke vergoeding te betalen wanneer ze optreden in van onze programma’s. Het is goed dat een partijen als Ntb en BAM aan de bel hebben getrokken. We hebben het gesprek met hen als zeer constructief ervaren; ze hebben ons inzichten gegeven die we zelf blijkbaar onvoldoende op de radar hadden. Dan moet je kritisch naar jezelf kunnen kijken en dat hebben we gedaan.

Arjan Lock (voorzitter College van Omroepen): “Als omroepen onderhouden wij goede relaties met artiesten en nodigen velen van hen uit in onze programma’s. Wij zijn blij dat er nu duidelijkheid en overeenstemming is over de vergoedingen die artiesten ontvangen voor hun optreden in onze programma’s. Want samen maken we content van waarde en daar hoort een faire beloning bij.

Voorzitter van BAM! Popauteurs, Arriën Molema: “Wij zijn erg blij dat de NPO de resultaten van ons Meldpunt NPO zo serieus heeft genomen. Muzikanten komen uiteraard graag optreden bij de publieke omroep, maar muziek is niet gratis. Daarom is het goed dat de NPO haar verantwoordelijkheid neemt en muzikanten een eerlijke vergoeding gaat betalen.

Uniform tarief lastig
Toch benadrukt de NPO in haar persbericht dat het lastig is “om een uniform tarief te hanteren; iedere situatie is immers anders. Zo is de vergoeding voor een beginnend artiest vanzelfsprekend lager dan die voor een gevorderde artiest. Ook de geïnvesteerde tijd van de artiest verschilt van geval tot geval. Het speciaal voor een programma een nummer componeren en uitvoeren rechtvaardigt bijvoorbeeld een hoger tarief dan een kort optreden, waarbij een reeds bestaand, eigen nummer wordt gespeeld.” [RadioWereld.NL]