Zoek
Sluit dit zoekvak.

NPO handhaaft sanctie Ongehoord Nederland, omroep in hoger beroep

De Raad van Bestuur van de NPO heeft woensdag besloten om de tweede financiële sanctie voor aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON!), wegens het niet naleven van de wettelijke verplichting tot samenwerking bij de uitvoering van de publieke mediaopdracht, te handhaven. 

Still: NPO1

Bezwaren ongegrond  verklaart
Voordat de NPO met het besluit naar buiten kwam liet ON! al weten dit niet te accepteren. ON gaat in hoger beroep tegen de opgelegde sanctie.

Ongehoord Nederland had bij de onafhankelijke Adviescommissie Bezwaarschriften Publieke Omroep bezwaar gemaakt tegen deze sanctie, maar de Adviescommissie heeft de Raad van Bestuur geadviseerd het bezwaar van ON! tegen het besluit ongegrond te verklaren.

Het besluit van 20 december 2022 om 1,5% op het aan de omroep toegekende budget voor 2022 in te houden, blijft hiermee in stand. Het gaat om een bedrag van 56.065,45 euro.

Niet nakomen wettelijke verplichting tot samenwerking
De Adviescommissie stelt in haar advies dat de NPO terecht heeft geconcludeerd dat ON! onvoldoende uitvoering geeft aan de bereidheid tot samenwerking bij de uitvoering van de publieke mediaopdracht.

De Adviescommissie constateert dat ON! ook geregeld weinig constructief gedrag vertoont en daarbij weinig verheffend taalgebruik hanteert en dat dit niet bijdraagt aan goede verhoudingen binnen het publieke mediabestel.

ON heeft eigen regels
ON! heeft in het kader van de voorlopige toelating tot het publieke mediabestel toegezegd zich te houden aan de mediawet en alle interne gedragscodes, beleidslijnen en bindende regels van de NPO. Maar in contacten met de NPO en de andere omroepen houdt ON! zich bij herhaling niet aan deze afspraken. ON! kiest volgens de Adviescommissie voor een eigen lezing van de Mediawet, een eigen interpretatie van geldende regels binnen het omroepbestel en kiest voor eigen rechten en autonomie.

Dit is inmiddels de derde sanctie voor omroep Ongehoord Nederland. Daarnaast heeft de NPO in april van dit jaar OCW ook gevraagd de voorlopige erkenning ON! in te trekken. Daar moet de staatssecretaris nog op reageren. Die wordt daarbij geadviseerd door de landsadvocaat. Die wil graag dat Omroep ON! ook gehoord wordt om een goed en zorgvuldig besluit te nemen en dat kost ook veel tijd. [RadioWereld.NL]