NMO Luisteronderzoek aangepast: betere audiomatching, eis aaneengesloten luisteren vervallen

Het NMO heeft vorige week twee wijzigingen doorgevoerd in het wekelijkse luisteronderzoek. Allereerst is de audiomatching, waarmee bepaald wordt naar welk station er geluisterd wordt, sterk verbeterd. Daartegenover staat dat de eis van minimaal vijf minuten aaneengesloten luisteren om mee te tellen in de rapportage is komen te vervallen.

Foto: Pixabay

Wie de luistercijfers van week 41 vergelijkt met de cijfers van week 40 ziet twee opvallende zaken. Allereerst is het weekbereik van de meeste grote zenders gegroeid. Daarentegen staat een afname van de luistertijd. Deze effecten zijn het gevolgd van het doorvoeren van de twee wijzigingen in het onderzoek.

False positive
Voorheen was het zo dat een deelnemer aan het onderzoek (panellid) minimaal vijf minuten aaneengesloten naar een radiostation moest luisteren om meegenomen te worden in de rapportage van het luisteronderzoek. Op deze manier moest voorkomen worden dat er onterecht luisteraars aan een deelnemend radiostation werden toegewezen, terwijl ze niet luisterden naar deze zender.

Het is immers mogelijk dat een panellid toevallig via Spotify een nummer streamt dat gelijktijdig op Sky Radio te horen is, of dat de lokale omroep van Harderwijk, die niet aan het onderzoek deelneemt, een nummer draait die op dat moment ook op Radio 538 te horen is. In dat geval zou het panellid namelijk geregistreerd worden als luisteraar van Radio 538 of Sky Radio, terwijl er niet naar de zender geluisterd werd. Dit wordt een zogenaamde ‘false positive’ genoemd en de vijf minuten regel moest dit soort fouten beperken.

Algoritme
Het NMO heeft de audiomatching echter verbeterd met de introductie van een aangepaste audiomatching-algoritme. Wat er precies is verbeterd, is volgens woordvoerder Frans Kok van het NMO een technisch en complex verhaal dat niet eenvoudig uit te leggen is. “Maar in de kern komt het erop neer dat het nieuwe algoritme kijkt naar situaties waarin een bepaald herhalingspatroon van korte matches zit en aan de hand daarvan bepaalt of korte matches valide zijn of niet.”

“Op basis van het nieuwe algoritme, ontwikkeld door het internationale team van Ipsos, wordt een deel van die korte matches nu in een vroeg stadium uit de data verwijderd, waardoor de kans op false positives aanzienlijk wordt verkleind. In het vorige algoritme werden de korte stukjes aan elkaar gekoppeld en dat is nu niet meer het geval.

Door deze aanpassing is nu de regel dat er minimaal vijf minuten aaneengesloten geluisterd moet worden om geregisterd te worden als luisteraar komen te vervallen. Toch tellen nog niet alle sessies mee, omdat er simpelweg tijd nodig is om te kunnen vaststellen of en naar welk radiostation er geluisterd wordt. “Een luistersessie wordt in het systeem bepaald op basis van minimaal drie minuten aaneengesloten geluisterd“, aldus de woordvoerder van het NMO. [RadioWereld.NL]