Search
Close this search box.

Vlaanderen: Broadcast Partners wint exploitatie commercieel DAB+-netwerk 1

Zenderexploitant Broadcast Partners heeft de aanbesteding voor de exploitatie van het eerste landelijke commerciële DAB+-netwerk (DAB+ Vlaanderen 1) gewonnen. Het bedrijf uit Terneuzen snoept daarmee het netwerk af van Norkring België.

Foto: RadioWereld.NL

Dit heeft de  Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), die de aanbesteding organiseerde namens de overheid, maandag officieel bekendgemaakt. Het nieuwe netwerk van Broadcast Partners bevat 23 zenders en dekt ruim 93% van het Vlaams grondgebied, terwijl 80,6% van de Vlamingen het netwerk binnen kan ontvangen. Dit is wel minder dan de huidige dekking van het Norkring netwerk.

In november startte de VRM de verdeelprocedure voor het netwerk ‘DAB+ Vlaanderen 1’ op kanaal 11A, waarvan de vergunning op 21 juni verloopt. Het netwerk wordt, net als nu al het geval is, uitgegeven volgens het zogenaamde ‘operatormodel’, waarbij de vergunninghouder mag bepalen welke radiostations er op uitzenden, vergelijkbaar met het netwerk van MTVNL in Nederland.

Minister Dalle van Media heeft plannen om het netwerk in de toekomst uit te gaan geven volgens het zogenaamde ‘omroepmodel’, waarbij de radiostations vergund worden en gezamenlijk de exploitatie moeten verzorgen. In Nederland gebeurt dit al met de landelijke netwerken op 9C en 11C, de bovenregionale netwerken en de lokale netwerken.

Voordeel hiervan is dat stations die een FM-vergunning krijgen en verplicht op DAB+ moeten uitzenden, op deze manier gegarandeerd ruimte op DAB+ hebben. De komende jaren wil Dalle de voorwaarden voor dit omroepmodel verder uitwerken.

Oude manier
Het netwerk werd daarom, zoals eerder al aangekondigd, nog verdeeld middels het operator model via een beauty contest waarbij gekeken wordt naar onder meer kennis en ervaring, technisch plan, financiële gesteldheid en ontvangst. Ook wordt het netwerk voor slechts 3,5 jaar uitgegeven, waardoor deze op dezelfde datum eindigt als de huidige landelijke FM-vergunningen.

Mede vanwege de korte looptijd van de vergunning werd verwacht dat Norkring de enige kandidaat zou zijn. Een andere zenderexploitant zou eerst fors moeten investeren in de bouw van een nieuw netwerk, wat in slechts 3,5 jaar niet terug te verdienen valt.

Strijd
Begin januari bleek dat ook Broadcast Partners middels dochteronderneming On Tower Netherlands 3 zich kandidaat heeft gesteld voor dit netwerk en diende zelfs twee dossiers in. Broadcast Partners heeft het voordeel dat het sinds 2019 al het DAB+-netwerk van de publieke omroep VRT verzorgt en dus al een compleet netwerk in de lucht heeft.

Broadcast Partners bleek bij de vergelijkende toets de beste papieren in huis te hebben en krijgt daarom de vergunning. De komende maanden wordt een netwerk 23 zenders gebouwd. Hiervoor worden grotendeels dezelfde zendlocaties als het netwerk van de VRT ingezet.

Opvallend is dat Broadcast Partners ook een dossier indiende voor een netwerk van 36 zenders, maar dat dossier werd minder goed beoordeeld.

Onduidelijk is nog of de inhoud van het netwerk onder Broadcast Partners identiek blijft als nu onder Norkring het geval is. Radiostations dienen nu een nieuw contract af te sluiten, maar kunnen er ook voor kiezen bij Norkring te blijven en te verhuizen naar het tweede landelijke commerciële DAB+-netwerk (5A/5D).

Wel zorgt de gunning aan Broadcast Partners voor concurrentie op de commerciële DAB+-markt. Die had er in 2018 al kunnen komen toen het tweede landelijke commerciële netwerk werd aanbesteed. Toen zag Broadcast partners de exploitatie echter vergund worden aan Norkring. [RadioWereld.NL]

3 reacties

  1. Dat klopt niet helemaal, die uitleg.
    De indoordekking zou maar op 67% zitten bij BP met het dossier dat ze ‘gewonnen’ hebben.

    1. 67% van het grondoppervlak krijgt indoorontvangst, maar daarop woont ruim 80% van de bevolking

  2. Klopt inderdaad, maar het zou duidelijker zijn als je de volledige info had geschreven. Een snelle lezer, leest dat er 80% indoordekking zou zijn.
    Het wil dus zeggen dat de indoordekking met bijna 30% zal dalen, nu BP de licentie heeft ‘gewonnen’ voor kanaal 11.