Vlaanderen: Commercieel DAB+-netwerk opnieuw verdeeld voor 3,5 jaar, ander verdeelmodel op komst

Het landelijke commerciële DAB+-netwerk op kanaal 11A in Vlaanderen, ook wel bekend als ‘DAB+ Vlaanderen 1’ wordt opnieuw verdeeld voor 3,5 jaar aan een zenderexploitant. Vanaf 2028 is het de bedoeling dat er verdeeld wordt aan de radiostations zelf, zoals ook in Nederland veelal het geval is.

Foto: RadioWereld.NL

Netwerk 11A is momenteel in handen van Norkring. De zenderexploitant kreeg de vergunning in juni 2009 voor een periode van 15 jaar toegewezen. Destijds was Norkring de enige kandidaat. Toch duurde het nog tot 2015 voordat het netwerk ook daadwerkelijk in de lucht kwam.

Automatische verlenging geschrapt
Aanvankelijk was er de mogelijkheid om de vergunning na afloop van de eerste periode, die in mei 2024 verloopt, automatisch te verlengen met 15 jaar. Die mogelijkheid werd echter twee jaar geleden geschrapt, waardoor het netwerk dus opnieuw verdeeld moet worden.

Het netwerk is uitgegeven volgens het zogenaamde ‘operatormodel’, waarbij Norkring mag bepalen welke radiostations er op uitzenden, vergelijkbaar met het netwerk van MTVNL in Nederland. Momenteel zenden 13 radiostations uit op DAB+ Vlaanderen1, waaronder Qmusic, Joe, Nostalgie, Topradio, Willy, Joe 60s & 70s en Nostalgie. De landelijke FM-stations zijn verplicht om ook op DAB+ uit te zenden, maar garantie op een digitale plek in de ether hebben ze niet. Daarvoor zijn ze nu afhankelijk van de zenderexploitant die de vergunning in handen heeft.

Omroepmodel
Minister Dalle van Media heeft plannen om het netwerk in de toekomst uit te gaan geven volgens het zogenaamde ‘omroepmodel’, waarbij de radiostations vergund worden en gezamenlijk de exploitatie moeten verzorgen. In Nederland gebeurt dit al met de landelijke netwerken op 9C en 11C, de bovenregionale netwerken en de lokale netwerken.

Voordeel hiervan is dat stations die een FM-vergunning krijgen en verplicht op DAB+ moeten uitzenden, met deze manier gegarandeerd ruimte op DAB+ hebben. De komende jaren wil Dalle de voorwaarden voor dit omroepmodel verder uitwerken.

Korte verdeling op oude manier
Daarom wordt er komend jaar nog op de oude manier (operatormodel) verdeeld middels een vergelijkende toets en voor een periode tot 31 december 2027. Deze datum is bewust gekozen, omdat dan ook de commerciële FM-vergunningen aflopen in Vlaanderen.

Vandaag moeten de landelijke radio-omroeporganisaties ook hun omroepprogramma waarvoor een erkenning (FM-vergunning, red.) werd verleend, doorgeven op DAB+”, aldus Dalle. “De erkenningen van de landelijke radio omroeporganisaties lopen tot 31 december 2027. Wil men evolueren naar het nieuwe omroepmodel, dan is het belangrijk dat de licentie die toegekend zal worden op basis van de nieuwe vergelijkende toetst ook afloopt op dat moment. Op dat moment zal een model (moeten) klaarstaan waarbij de DAB+ gebruiksrechten rechtstreeks toegekend worden aan de omroeporganisaties.

Concurrentie moet wachten?
Doordat het DAB+-netwerk nu eerst voor slechts 3,5 jaar vergund wordt via het operatormodel, lijkt de weg vrij voor Norkring om deze in handen te houden. Een andere zenderexploitant zou eerst fors moeten investeren in de bouw van een nieuw netwerk, wat in slechts 3,5 jaar niet terug te verdienen valt.

Daarmee lijkt Norkring monopolie te houden als het om landelijke commerciële DAB+ gaat. In 2018 kreeg de zenderexploitant namelijk ook het tweede Vlaamse commerciële netwerk (kanaal 5A/5D) vergund. Dit netwerk is sinds februari 2019 in de lucht.

Voor dit netwerk waren destijds ook Broadcast Partners en TVV Sound in de race, maar zij werden afgetroefd door Norkring bij de vergelijkende toets. Nu lijken ze nog eens 3,5 jaar langer te moeten wachten op een nieuwe kans. Wel beheert Broadcast Partners sinds 2019 het DAB+-netwerk van de publieke omroep VRT. [RadioWereld.NL]