Search
Close this search box.

Minister Adriaansens wil snel aan de gang met beleid radiofrequenties na 2025

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil snel aan de gang met het vraagstuk wat er na augustus 2025, als de noodverlenging afloopt, met de commerciële radiofrequenties moet gaan gebeuren. Dit schrijft ze in een reactie op vragen van ChristenUnie.

Foto: Pixabay

In 2020 liet toenmalig staatssecretaris van EZK Mona Keijzer een speciaal adviescollege, onder leiding van Henk Don, onderzoek doen naar wat er met radiofrequenties na 2022 moest gaan gebeuren.

Het onderzoek was in de radiosector nogal omstreden, omdat de uitslag eigenlijk al een beetje vaststond: veilen. Van twee van de drie leden van de adviesraad was voor de aanstelling al bekend dat zij voorstander zijn van een veiling van radiofrequenties.

Advies controversieel
Nadat het kabinet in januari 2021 viel, besloot de nieuwe Tweede Kamer het advies controversieel te verklaren. Dat hield in dat het demissionaire kabinet geen besluiten mocht nemen over de toekomst van de radiofrequenties. Enige uitzondering was de drie jaar noodverlenging van de FM-vergunningen, die Keijzer dan ook besloot toe te zeggen.

Inmiddels zijn de niet-landelijke commerciële FM-vergunningen verlengd en loopt ook de procedure voor het verlengen van de landelijke commerciële FM-vergunningen. Daarover loopt overigens ook nog een bodemprocedure bij de rechter, die aangespannen is door Kink. Een kort geding hierover verloor de radiozender.

Advies weer uit de kast
Ondanks dat het uitgangspunt is dat ook de verlenging van de landelijke vergunningen gewoon door kan gaan, rest de vraag nog steeds wat er in de toekomst (2025) met de radiofrequenties moet gaan gebeuren. Minister Adriaansens wil er in ieder geval mee aan de slag gaan “om te komen tot een duurzaam, gevarieerd en concurrerend medialandschap”, zo schrijft ze. Zij heeft in het nieuwe kabinet de radiofrequenties in haar portefeuille gekregen.

Het advies van het onafhankelijk Adviescollege Verdeling frequentieruimte commerciële radio vormt daartoe een eerste stap“, meent de minister. “Dit advies (van 5 oktober 2020), is op 26 januari 2021 door uw Kamer controversieel verklaard, waardoor er helaas nog geen nadere uitvoering aan dit advies is gegeven. Ik ben voornemens dit wel snel te doen en ook gesprekken met de sector hierover op te starten.

Temeer daar het advies niet alleen ziet op de vraag welk uitgifte-instrument van toepassing moet zijn op de commerciële radiovergunningen voor de periode na 1 september 2025, maar ook ziet op het al dan niet handhaven van inhoudelijke programmavereisten. Ik ben voornemens uw Kamer hierover nader te informeren na het zomerreces.” [RadioWereld.NL]