CBb wijst hoger beroep Kink uitspraak kort geding noodverlenging FM af

Opnieuw een flinke tegenslag voor Kink. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) heeft het hoger beroep over de uitspraak van het kort geding afgewezen. Dat betekent dat de radiozender alsnog moet wachten op de bodemprocedure in juni.

Foto: Pixabay

In mei vorig jaar besloot de toenmalige staatssecretaris van Economische zaken en Klimaat (EZK) Mona Keijzer dat de commerciële FM-vergunningen met drie jaar verlengd gaan worden. Radiostations krijgen op deze manier extra de tijd om te herstellen van de in 2020 sterk gedaalde reclame-inkomsten.

Kink is het echter niet eens met de noodverlenging van de landelijke radiostations en besloot deze aan te vechter bij de rechter, omdat het zelf graag op FM wil gaan uitzenden. Naast een bodemprocedure, die komende zomer wordt behandeld, spande Kink ook een kort geding aan om de procedure tot noodverlenging (tijdelijk) stil te leggen.

Geen spoedeisend belang
De voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam zag echter geen spoedeisend belang om de voorlopige voorziening toe te wijzen. Want zelfs al was Kink in het gelijk gesteld, dan zou er dit jaar niet meer geveild worden. De huidige vergunningen lopen eind augustus af en voor het opzetten van een veiling is onvoldoende tijd. Daarom zouden de huidige vergunningen alsnog voor een kortere tijd verlengd moeten worden. En dat kan ook nog na uitspraak van de bodemprocedure.

Saillant detail is dat Kink zelf ook pas maanden na het opstarten van de bodemprocedure een kort geding aanhankelijk maakte en dus niet gelijk al. Blijkbaar had de zaak voor de radiozender aanvankelijk ook niet echt spoed.

Twijfels
Daarnaast heeft de voorzieningenrechter grote twijfels bij de vraag of Kink wel voldoende geld heeft om mee te bieden bij een veiling. Het station draait al jaren verlies. Kink geeft wel aan dat haar geldschieter (voormalig Mojo-directeur Leon Ramakers, red.) over voldoende middelen beschikt om te kunnen bieden en dit ook zal doen, maar leverde hiervoor volgens de rechter geen bewijs.

En daarom wees de voorzieningenrechter de voorlopige voorziening van Kink af. Dit tot groot ongenoegen van de radiozender, die daarop de uitspraak besloot aan te vechten bij het CBb.

CBb wijst hoger beroep af
Maar ook bij het CBb ving Kink bot. Volgens de voorzieningenrechter van het hoogste beroepsorgaan heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam juist gehandeld en ziet daarom “geen aanleiding voor doorbreking van het appelverbod.

De voorzieningenrechter van het CBb stelt dat “geen sprake is geweest van zodanig ernstige schending van eisen van een goede procesorde dan wel van fundamentele rechtsbeginselen dat niet gesproken kan worden van een eerlijk en onafhankelijk proces. De voorzieningenrechter zal daarom het College onbevoegd verklaren om van het hoger beroep kennis te nemen.

Hierdoor moet Kink alsnog wachten tot behandeling van de bodemprocedure, die op 24 juni dient. EZK mag daarom doorgaan met de procedure van de noodverlenging. [RadioWereld.NL]