Dit gaan de landelijke stations betalen voor 1 jaar verlenging van FM

De vier ongeclausuleerde commerciële radiostations gaan voor een jaar extra uitzenden op FM in totaal ruim 15,7 miljoen euro betalen. Dit blijkt uit publicatie in de Staatscourant. Het bedrag is daarmee in verhouding flink hoger dan jaarlijks voor drie jaar noodverlenging betaald had moeten worden, wat opmerkelijk is.

Foto: Pixabay

Nu de rechter een streep heeft gezet door de drie jaar noodverlenging van de landelijke FM-vergunningen en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) besloten heeft om niet in beroep te gaan, worden de vergunningen met een jaar verlengd. In de tussentijd wordt een veiling van de frequenties voorbereid.

Eenmalig bedrag
Voor een jaar extra uitzenden op FM moeten de radiostations wel een eenmalig bedrag betalen, net als het geval was voor de drie jaar noodverlenging. Ook in dit geval heeft EZK SEO Economisch Onderzoek laten bepalen wat de stations hiervoor moeten betalen. Dat gebeurde opmerkelijk genoeg al in april, ruim voordat de bodemprocedure behandeld werd.

Daarbij is gekeken wat een gemiddelde efficiënte toetreder bij een veiling in 2017 had betaald voor het betreffende FM-kavel voor de periode van zes jaar en voor vijf jaar. Het verschil tussen deze twee bedragen is het bedrag dat de stations nu moeten betalen voor een jaar extra uitzenden op FM.

Geclausuleerd
Voor de vijf geclausuleerde kavels (100% NL, Slam, Sublime, BNR en Veronica) geldt opnieuw dat zij geen bedrag hoeven te betalen voor het jaar extra. Zij hebben door hun clausule al een beperking op wat ze aan reclame-inkomsten kunnen binnen harken. Voor de vier ongeclausuleerde FM-kavels ligt dat anders.

Ongeclausuleerd
Qmusic gaat opnieuw het meeste betalen. Voor een jaar extra moeten zij 4.315.000 betalen. Voor Sky Radio is dit bedrag vastgesteld op 4.222.000 euro, voor Radio 538 4.174.000 euro, terwijl Radio 10 2.990.000 moet betalen.

Daarmee zijn de bedragen naar verhouding nog hoger dan de stations jaarlijks voor drie jaar noodverlenging hadden moeten betalen. Zo lag dat bedrag voor Qmusic op ruim 3,79 miljoen euro per jaar en is dat nu dus een half miljoen euro hoger. Ook bij de andere stations is valt het bedrag een slordige half miljoen hoger uit.

Volgens EZK komt dit doordat SEO geactualiseerde cijfers uit 2021 heeft gebruik voor de nieuwe berekening, waarin een gunstiger beeld van de reclame-inkomsten te zien is.

Twijfels aan correctheid
In de radiowereld is met gefronste wenkbrauwen gereageerd op de nieuwe bedragen. Het is op dit moment nog volstrekt onduidelijk hoe de bedragen flink hoger kunnen zijn dan de jaarbedragen voor drie jaar extra.

De winstgevendheid van een vergunning zit hem in de staart. En SEO hield bij eerdere berekening aan dat de winstgevendheid in een steile lijn naar boven gaat. Dat wil zeggen: dat de winstgevendheid in het zevende en het achtste jaar groter is dan in het zesde jaar. Logisch redenerend zou het bedrag voor een jaar extra dus lager moeten liggen dan de gemiddelde jaarbedragen voor drie jaar, of in het uiterste geval gelijk aan deze bedragen.

Omdat de verlenging van een jaar al op 1 september 2022 in gaat, is er geen ruimte meer voor een consultatie. Wel krijgen de vier radiostations de mogelijkheid om te reageren op de bedragen.

Foto: RadioWereld.NL

Bittere pil?
Het nieuwe bedrag moet ook een bittere pil zijn voor Qmusic. Het station besloot in maart toch geen voorstander te zijn van drie jaar noodverlenging en toch een veiling te willen van de radiofrequenties. Het radiostation vond het te betalen bedrag te hoog en verwacht bij een veiling goedkoper uit te zijn.

Wie echter naar de afgelopen veilingen kijkt van de lokale commerciële radiofrequenties eerder dit jaar en de niet-landelijke commerciële radiofrequenties in 2020, ziet dat de geboden bedragen echter fors hoger liggen dan wat een gemiddelde efficiënte toetreder volgens het SEO-model zou betalen bij een veiling. Volgens SEO is de waarde van de niet-landelijke FM-kavels namelijk nihil.

En ook voor Kink is dit een goede benchmark voor wat ze zouden moeten gaan betalen voor een FM-kavel bij een veiling. Dit bedrag komt nog bovenop de circa 5,5 miljoen euro per jaar voor de exploitatie van een landelijk radiostation op FM. Of het station daardoor winstgevend kan worden is nog de vraag. [RadioWereld.NL]

Eén reactie

  1. Sommige radiostations gaan in beroep, zoals eerder is gemeld. Als de noodverlenging voor drie jaar er alsnog komt, dan zal die noodverlenging ingaan per 1 september 2023. Eerst komt er een verlenging van een jaar tot 1 september 2023. Deze verlenging van een jaar, is blijkbaar al definitief, aangezien het al in de Staatscourant is gepubliceerd. De eventuele noodverlenging voor drie jaar schuift dus op. De einddatum van de vergunningen is dan 1 september 2026. En als er een veiling komt, dan lopen de nieuwe afgegeven vergunningen jaren later af, omdat er vaak voor wordt gekozen om vergunningen verkregen via een veiling, voor meerdere jaren te verstrekken. Wie bij de etherfrequentieveiling geen FM kavel weet binnen te slepen, staat voor definitief langs de kant. Voor zo’n radiostation is het blijven wachten op het moment dat bijna alle radioluisteraars via DAB+ of andere mogelijkheden radioluisteren. Het hebben van geduld, dat is dan de overlevingsstrategie.

Reacties zijn gesloten.