Zoek
Sluit dit zoekvak.

Dit zijn de startbedragen van de veiling van de niet-landelijke commerciële FM-kavels

De startbedragen bij de veiling van de niet-landelijke commerciële FM-kavels, de zogenaamde B-kavels, variëren van ruim 47.000 euro tot bijna 580.000 euro. Dit blijkt uit de consultatiestukken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Foto: Pixabay

Afgelopen vrijdag startte de consultatie al van de geplande nieuwe indeling van de niet-landelijke commerciële FM-kavels. In plaats van de huidige 54 kavels komen er 27 nieuwe kavels, die veelal groter van bereik zijn dan de huidige kavels. Daarnaast zijn vrijwel alle kavels bestaande uit één FM-frequentie gesneuveld, waardoor er op FM geen ruimte meer is voor lokale commerciële radiostations.

Ook werd bekend dat de kavels geveild gaan worden voor een periode van 10 jaar en dat de koppeling met de zeven bovenregionale DAB+-allotments blijft. Een B-kavel worden dan ook samen met DAB+-capaciteit als één pakket (NLCO) geveild.

Woensdag is ook de consultatie van de ‘Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen niet-landelijke commerciële radio-omroep 2024’ gestart. Deze geeft meer inzicht in de veilingmethode en de bedragen die de kavels minimaal moeten opbrengen.

Startbedrag
Voor het bepalen van de startbedragen, de zogenaamde reserveprijzen, heeft EZK SEO Economisch Onderzoek laten onderzoeken wat de geschatte waarde van de verschillende kavels is. Hierbij is gekeken naar eerdere veilingen (geboden bedragen in combinatie met looptijd), aantal zenderopstelpunten, het demografische bereik (aantal inwoners dat het kavel kan ontvangen) en reclame-inkomsten.

Als startbedrag wil EZK 40% van de geschatte waarde van het kavel hanteren. Omdat het demografisch bereik van de kavels sterk variëren, lopen ook de startbedragen sterk uiteen. Zo heeft kavel B19 in Gelderland en Overijssel het laagste startbedrag met 47.428 euro. Dit kavel is met 1,29% demografisch bereik overigens niet het kleinste kavel, dat is kavel B24 in Zeeland met slechts 0,86% bereik. Toch is de waarde van B24, mede doordat dit kavel uit slechts twee zenders bestaat tegenover acht voor B19, net iets hoger.

Het hoogste startbedrag heeft kavel B05 in de Randstad met 578.002 euro. Dit is ook gelijk het grootste kavel met 16,29% demografisch bereik. Kavel B06 in Zuid-Holland ligt met een startbedrag van 559.882 euro en 16,02% bereik hier net iets onder.

Tekst gaat verder onder de tabel

Slechts negen van de 27 kavels kennen een startbedrag van hoger dan 100.000 euro en als alle kavels minimaal het startbedrag opleveren, dan vloeit er ruim 3,65 miljoen euro in de staatskas. Mocht voor elk kavel de geschatte waarde betaald worden, dan loopt dit bedrag op naar ruim 9 miljoen euro.

Klokveiling
EZK wil veilen middels een klokveiling. Deze methode komt sterk overeen met de simultane meerronde veiling, die vorig jaar werd toegepast tijdens de veiling van de landelijke commerciële FM-kavels. Het verschil is echter dat na elke ronde geen provisionele winnaar per kavel wordt aangewezen, maar uitsluitend bekend wordt gemaakt hoeveel partijen een bode hebben gedaan op het kavel.

De veiling eindigt wanneer er in een bepaalde ronde voor geen enkele kavel meer een vraagoverschot is. Dat wil zeggen voor elk kavel nog maar één of geen enkele partij is. Elke bieder die in de finaleronde heeft geboden wint de kavel(s) waarop hij in de finaleronde heeft geboden en betaalt voor elke kavel de rondeprijs van die kavel uit de finaleronde.

Ook tijdens de klokveiling kunnen deelnemers wisselen van kavel en is het niet mogelijk om gelijktijdig op meer kavels een bod te doen dan er zijn aangevraagd.

Mochten er kavels onverdeeld blijven, dan volgt er een extra veiling voor deze kavels middels een gesloten bodveiling. Deze bestaat uit slechts één ronde, waarbij niet van elkaar gezien kan worden wat er geboden wordt en uiteindelijk de hoogste bieder dit kavel krijgt. Wel geldt het startbedrag van een kavel als ondergrens.

Voor de FM-kavels geldt dat er per rechtspersoon maximaal 30% aan demografisch bereik verworven mag worden. Zo kunnen kavels B01 en B06 dus niet naar dezelfde partij gaan, omdat het totale demografische bereik boven de 30% ligt. In tegenstelling tot 2003 zijn er geen verboden kavelcombinaties meer.

DAB+
Daarnaast geldt dat voor DAB+ maximaal 50% demografisch bereik per rechtspersoon verworven kan worden. Het gaat hierbij om bereik van de verschillende kavels bij elkaar. Mocht een partij twee FM-kavels kopen, die binnen hetzelfde DAB+-allotment vallen, dan telt dit voor het demografisch bereik op DAB+ slechts één keer mee.

Het maximale demografisch bereik op DAB+ zorgt er ook voor dat partijen beperkt zijn in waar ze FM-kavels (kunnen) kopen. Zo zou het kunnen zijn dat FM-kavels verspreid over de provincies, Groningen, Friesland, Drenthe, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg bij elkaar onder de 30% demografisch bereik blijven, maar op DAB+ wordt dan net de grens van 50% overschreden.

De 44 afzonderlijke DAB+-vergunningen worden pas na afloop van de FM-kavels geveild. Voor deze kavels geldt geen startbedrag.

Voor elk aangevraagd FM-kavels met gekoppelde DAB+-capaciteit wordt een waarborgsom of bankgarantie van 20.000 euro verlangd. Voor elke losse DAB+-vergunning ligt dit bedrag op 10.000 euro

Reageren op de consultatie ‘Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen niet-landelijke commerciële radio-omroep 2024’ kan nog tot en met 28 juni. [RadioWereld.NL]

Zie ook: Dossier Verdeling Radiofrequenties