Tukker FM en Frysk FM wisselen FM-frequenties in Friesland

De regionale commerciële radiozenders Tukker FM en Frysk FM wisselen dinsdag (1 november) in Friesland van FM-frequenties. Tukker FM is dan op de twee FM-frequenties waarop nu nog Frysk FM uitzendt, te horen, terwijl Frysk de vier frequenties van Tukker overneemt. Ook neemt Tukker twee FM-frequenties van Waterstad FM over. De wissel vindt rond het middaguur plaats.

Door regels van de overheid kan Tukker FM niet blijven uitzenden op de bestaande frequenties (Net als bij de boeren veranderen regels niet altijd in het voordeel). Wanneer Tukker FM op de oude frequenties uit bleef zenden was het onmogelijk om de muziek te draaien die het station wil draaien”, zo luidt de verklaring van de radiozender.

Voorwaardelijke veiling
De werkelijkheid zit echter anders in elkaar, want de regels zijn niet veranderd. De verplichte percentages regiogerichtheid staan al jaren in de vergunningen en zijn bovendien zelf door de vergunninghouders bepaald. Op basis hiervan hebben zij hun kavels gekregen.

Wel zijn recent de regionale FM-frequenties voorwaardelijk geveild om deze percentages terug te brengen naar 10%.

Voor het kavel waarop Frysk FM (B35) nu nog uitzendt gold de afgelopen jaren een regiogerichtheidspercentage van ruim 60%, voor het kavel van Waterstad FM (B10) 40%, terwijl voor het kavel van Tukker FM (B11) een percentage van bijna 30% gold. Door de voorwaardelijke veiling is het gelukt om voor de kavels van Frysk FM en waterstad FM om de percentages naar 10% te krijgen, maar voor het kavel van Tukker was een andere partij de hoogste bieder.

Als gevolg hiervan heeft de eigenaar van kavel B11 waarop Tukker te horen is zijn kavel teruggetrokken uit de veiling, waardoor het oude percentage regiogerichtheid blijft staan. Om aan de regels te voldoen zou Tukker meer Friese muziek moeten gaan uitzenden of een separaat programma voor Friesland uitzenden. Doordat Frysk FM al veel muziek in het Fries uitzendt, wordt met gemak 30% regiogerichtheid gehaald.

Frequentietombola
Zowel Frysk FM als Tukker FM en Waterstad FM  zijn van dezelfde eigenaar als RADIONL in Sneek. Hierdoor is een wissel van de frequenties mogelijk, waardoor alle stations aan de percentages regiogerichtheid kunnen voldoen. Omdat de huidige twee FM-frequenties van Frysk minder dekking hebben dan de huidige vier van Tukker, neemt Tukker ook twee FM-frequenties van Waterstad in Drachten en Emmeloord over. Voor wie via DAB+ luistert verandert er overigens niets.

Update
In een reactie laat Harry Langenburg, directeur van Stichting Radio Continu en eigenaar van kavel B11, weten dat de reden voor de frequentiewissel inderdaad met de uitslag van de voorwaardelijke veiling te maken heeft. “Het is ons als vergunninghouder van de kavel B11 niet gelukt om bij de voorwaardelijke veiling van oktober jl. verbeterde programma voorwaarden te verkrijgen op de vergunning. Door deze nieuwe realiteit is besloten om de productieovereenkomst met Tukker FM per 31 oktober 2022 op te zeggen en verder te gaan met Frysk FM.” [RadioWereld.NL]

Nieuwe frequenties Frysk FM
Hoogersmilde: 104.7 FM
Irnsum: 98.2 FM
Sneek: 97.9 FM
Terschelling: 97.7 FM

Nieuwe frequenties Tukker FM
Drachten: 93.5 FM
Emmeloord: 101.8 FM
Heerenveen: 97.3 FM
Leeuwarden 101.8 FM

Waterstad FM gaat verder via
Heerenveen: 92.8 FM
Irnsum: 93.2 FM