Search
Close this search box.

Vijf regionale FM-kavels worden daadwerkelijk voorwaardelijk geveild

Agentschap Telecom (AT) gaat vijf van de 26 niet-landelijke FM-kavels die voorwaardelijk worden teruggegeven ook daadwerkelijk veilen. Het gaat om kavels van Amor FM, Tukker FM, RADIONL en Radio Continu. Voor deze kavels kwam steeds meer dan één geldige aanvraag binnen.

Foto: RadioWereld.NL

De voorwaardelijke veiling is onderdeel van de gemaakte afspraken tussen de radiosector om de verstandhouding met AT te verbeteren.

Terug naar 10% regiogericht
Doel van de voorwaardelijke veiling is om de bestaande vergunninghouders hun niet-landelijke FM-kavels (ofwel B-kavels) terug te laten kopen tegen 10% regiogerichtheid. De huidige hogere percentages regiogerichtheid worden namelijk als belemmerend ervaren. Voor 27 van de 54 niet landelijke FM-kavels geldt een regiogerichtheidspercentage van meer dan 10%. Alleen Wild FM in Noord-Holland besloot zijn kavel met meer dan 10% niet voorwaardelijk te veilen.

Mocht het de bestaande vergunninghouder echter niet lukken om het hoogste bod te doen, dan kan deze de veiling ontbinden en het kavel behouden met behoud van de het oude hogere regiogerichtheidspercentage.

Het plan was dat alleen de bestaande vergunninghouders een aanvraag zouden doen voor hun eigen kavel(s), zodat deze zonder veiling (om-niet) weer toegewezen zou worden. Dat is voor 21 van de 26 FM-kavels gelukt. Partijen hadden sinds 8 april vier weken de tijd om een aanvraag te doen.

5 Kavels geveild
Voor vijf FM-kavels zijn er echter wel kapers op de kust en kwam er meer dan één geldige aanvraag binnen. Deze kavels worden dan ook voorwaardelijk geveild. De veiling zal medio oktober plaatsvinden. De kavels die geveild gaan worden zijn:

B07 Amor FM Rotterdam/Den Haag
B11 Tukker FM Friesland
B13 RADIONL Groningen/Drenthe
B15 Tukker FM Groningen
B26 Radio Continu Groningen/Drenthe/Overijssel

In verband met de gelijke behandeling van alle aanvragers worden alle vergunningen gelijktijdig, dus na afloop van de veiling, verleend. De nieuwe vergunningen lopen, net als de bestaande verlengde vergunningen, tot en met augustus 2025.

Juridisch houdbaar?
In de radiowereld wordt er overigens nog getwijfeld aan de houdbaarheid van deze voorwaardelijke veiling. Het is de vraag of dat een partij met het hoogste bod bij ontbinding van de veiling door de huidige vergunninghouder niet alsnog bezwaar aantekent. Het is dan afwachten of de rechter dan de constructie van een voorwaardelijke veiling overeind houdt. [RadioWereld.NL]

Eén reactie