Eerste indicatie nieuw luisteronderzoek: Luisterdichtheid flink omlaag, Kink, BNR en NPO Klassiek grootste dalers

Ondanks dat de eerste officiële resultaten van het nieuwe luisteronderzoek pas begin februari bekend worden gemaakt, is er inmiddels wel een eerste indicatie met wat de verschillen met de huidige onderzoeksresultaten zijn. Zoals verwacht daalt de luisterdichtheid van vrijwel elk station, maar spannen Kink, BNR en NPO Klassiek de kroon.

Deze conclusie kan getrokken worden uit de zogenaamde ‘Transitie-index NMO Luisteronderzoek’ die onlangs is gepubliceerd. Deze index geeft het verschil weer tussen de oude en nieuwe luisterdichtheid op 13+ voor het tijdvak van de hele week van 6 tot 24 uur. De luisterdichtheid is het gemiddeld aantal luisteraars dat per minuut naar een zender luistert.

Vooral adverteerders en reclamebureaus hadden om deze index gevraagd, omdat zij reclamecampagnes voor komend jaar willen inplannen. Dat doen zij op basis van luisterdichtheid, in de reclamewereld ook wel aangeduid als Gross Rating Point (GRP). GRP’s worden als rekeneenheid onder meer gebruikt voor reclames op de radio, om aanbieders en kanalen te kunnen vergelijken en campagnes te kunnen analyseren.

Eerste conclusies
De transitie-index is gebaseerd op de NLO/GfK Radiolog data van de periode oktober-november 2022 vs. NMO MediaCell+ testdata van de periode 3 oktober tot en met 30 november 2022. Het gaat hier wel om testdata die een voorlopig karakter hebben. Wel kunnen voorzichtig de eerste conclusies getrokken worden.

Het weekbereik van de meeste radiostations blijkt bij het nieuwe elektronische onderzoek, zoals verwacht, veelal hoger te liggen dan nu uit de dagboekmethode blijkt. Tegelijkertijd ligt de luistertijd flink lager, omdat nu op basis van werkelijk luisteren per minuut gemeten wordt in plaats van per kwartier op basis van herinnering. Als gevolg hiervan daalt ook de luisterdichtheid van de meeste stations.

Verschil per zender
De daling van de luisterdichtheid verschilt echter fors per radiozender. Bij de meeste grote stations ligt de transitie-index dan ook tussen de 160 en 240. Er zijn echter een aantal flinke uitschieters. De grootste is Kink met 578. Dat duidt erop dat Kink dus volgens het nieuwe luisterponderzoek een fors lagere luisterdichtheid, en naar alle waarschijnlijkheid ook marktaandeel, heeft dan uit het huidige onderzoek blijkt.

Tekst gaat verder onder de tabel

Dat het huidig luisteronderzoek voor Kink iets te gunstig lijkt uit te vallen werd al langer verondersteld. Dat was al te zien indien dieper in de cijfers gedoken werd. Zo vindt 65% van het radioluisteren van Kink plaats via internet. Volgens de huidige NLO luistercijfers op basis van het Radiolog is de gemiddelde luistertijd van Kink via internet boven de 4 uur per dag. Echter wie naar de streamingcijfers (NLO Streaming Audio Standaard) kijkt, ziet dat de gemiddelde afspeelduur van Kink maar net boven de 80 minuten ligt.

Maar ook NPO Klassiek, toen nog NPO Radio 4, valt op met een index van 341, gevolgd door BNR met 338 en Slam met 308. De laagste transitie-index heeft Radio Decibel (124) gevolgd door Radio Veronica (168). Hiervan verschilt de luisterdichtheid in het nieuwe onderzoek het minst van het oude onderzoek.

Begin februari eerste officiële cijfers
Begin februari komen de eerste officiële luistercijfers ‘nieuwe stijl’ met ook bijgewerkte gegevens van deelnemers aan het onderzoek. Dan wordt echt duidelijk hoe de rangen en standen er daadwerkelijk voor staan. Benadrukt moet worden dat het luistergedrag van de Nederlander niet opeens veranderd is, maar alleen de manier waarop dit gemeten wordt. [RadioWereld.NL]

3 reacties

  1. Maar wat betekent die transitie-index dan precies? Staat 189 bij NPO Radio 1 voor ‘de luisterdichtheid in de nieuwe methode is 1,89 keer zo klein dan de oude methode’? Dus 100 = normaal?

    1. Zo zou je dat inderdaad kunnen vertalen. oude luisterdichtheid/transitie-index*100 = nieuwe luisterdichtheid

  2. Deze getallen zeggen me helemaal niets. Enige uitleg hierover zou wel handig zijn.

Reacties zijn gesloten.