Startbedragen veiling landelijke commerciële FM-kavels niet omlaag (Update)

De startbedragen van de landelijke FM-kavels bij de komende veiling hoeven niet omlaag. Dit oordeelt de voorzieningenrechter van Rotterdam in een kort geding dat was aangespannen door één van de partijen.

Foto: Pixabay

Al in januari lekten er berichten uit dat partijen de startbedragen die het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat per kavel heeft vastgelegd te hoog vinden. De bedragen lopen uiteen van 0 euro voor de twee geclausuleerde kavels (Nederlandstalige muziek en nieuws) tot ruim 15 miljoen euro voor de kavels waarop nu Radio 538, Sky Radio en Qmusic op uitzenden. Deze bedragen zijn 60% van de berekende waarde van de kavels voor de komende 12 jaar.

Waardeberekening
De waarde van de verschillende kavels liet het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat berekenen door SEO Economisch Onderzoek. Hiervoor is gekeken wat een gemiddelde efficiënte toetreder bij een veiling zou betalen voor de kavels. Daarbij is rekening gehouden met verschillende factoren, waaronder clausulering en demografisch bereik (hoeveel procent van de bevolking het FM-kavel kan ontvangen).

Daarnaast zijn de waarden ook berekend op basis van financiële gegevens van de huidige negen landelijke commerciële radiostations FM, waarbij gekeken is naar zowel omzet als kosten.

Uit dit onderzoek blijkt dat de negen FM-kavels bij elkaar een slordige 122 miljoen euro waard zijn, waarbij het huidige kavel van Qmusic met ruim 26 miljoen euro de hoogste waarde heeft.

Het verlagen van de startbedragen zou er in de praktijk dus enkel voor zorgen dat de veiling zelf langer duurt.

Kort geding
Toch besloot één van de partijen de gang naar de rechter te maken. Welke partij dit is, is niet bekendgemaakt.

Volgens deze partij zijn de startbedragen onzorgvuldig vastgesteld, onder meer vanwege de onzekerheid over de waarde van FM-frequenties de komende 12 jaar, en daarom te hoog. De voorzieningenrechter werd dan ook verzocht om nieuwe startbedragen bekend te maken.

Afgewezen
De voorzieningenrechter heeft dit verzoek echter afgewezen. De rechter erkent dat bij het vaststellen van de waarde van de frequenties SEO bepaalde aannames heeft moeten doen, maar deze zijn voldoende gemotiveerd en navolgbaar. Dat SEO ook andere aannames had kunnen doen, betekent op zichzelf nog niet dat de gedane aannames onjuist zijn.

Daarnaast oordeelt de rechter dat het toewijzen van de voorzieningen tot vertraging van de veiling zal leiden, wat niet in het belang van de radiosector is.

Momenteel zijn de voorbereidingen voor de veiling al in volle gang. Alle geïnteresseerde partijen hebben al een aanvraag in moeten dienen. #Deze worden momenteel beoordeeld.

Update
Volgens het AD is Talpa Network de partij die het kort geding had aangespannen. Het bedrijf wil zelf geen commentaar geven. [RadioWereld.NL]

De startbedragen bij de veilingen blijven als volgt:
a. LCO1 (nu Sky Radio): € 15.427.000,-
b. LCO2 (nu Veronica): € 8.319.000,-
c. LCO3 (nu Qmusic): € 15.816.000,-
d. LCO4 (nu BNR): € 0,-
e. LCO5 (nu Slam): € 4.782.000,-
f. LCO6 (nu Radio 538): € 15.241.000,-
g. LCO7 (nu Radio 10): € 11.493.000,-
h. LCO8 (nu Sublime): € 2.636.000,-
i. LCO9 (nu 100% NL): € 0,-