Zoek
Sluit dit zoekvak.

Rechter verklaart beroepen tegen voorwaardelijke veiling regionale FM-kavels niet-ontvankelijk

De rechtbank van Rotterdam heeft de beroepen van de KRCO en de Stichting Middengolf tegen de voorwaardelijke veiling van de niet-landelijke FM-kavels vorig jaar niet-ontvankelijk verklaard. Niet omdat de veiling juridisch goed in elkaar zou zitten, maar omdat beide partijen niet tegen alle besluiten bezwaar hebben gemaakt.

Foto: RadioWereld.NL

In maart 2021 trok het Ministerie van Economische Zaken (EZK) en Klimaat 26 vergunningen van niet-landelijke FM-kavels, de zogenaamde B-kavels, voorwaardelijk in met als doel deze voorwaardelijk te veilen.

Voorwaardelijke veiling
Doel van de voorwaardelijke veiling, niet te verwarren met de veiling van de landelijke commerciële FM-frequenties die momenteel georganiseerd wordt, was om de bestaande vergunninghouders hun niet-landelijke FM-kavels terug te laten kopen tegen het minimum van 10% regiogerichtheid.

Het plan was dat alleen de bestaande vergunninghouders een aanvraag zouden doen voor hun eigen kavel(s), zodat deze zonder veiling (om-niet) weer toegewezen zou worden. Mocht het de bestaande vergunninghouder echter niet lukken om bij de veiling het hoogste bod te doen, dan kan deze de veiling ontbinden en het kavel behouden met behoud van de het oude hogere regiogerichtheidspercentage.

Bezwaar
De KRCO, de branchevereniging voor kleine regionale commerciële omroepen, tekende bezwaar aan tegen de voorwaardelijke intrekken van de vergunningen.

Tegelijkertijd startte EZK de consultatie ‘Besluit bekendmaking veiling kavels B01, B03, B04, B06 tot en met B26, B35 en B37’. Hierop dienden zowel de KRCO als de Stichting Middengolf een zienswijze in.

Vertraging door noodverlenging
Om de noodverlenging van de FM-frequenties voorrang te geven, werd de voorwaardelijke veiling echter opgeschort en ook de voorwaardelijke intrekking van de vergunningen ingetrokken door EZK. Met de ingediende zienswijzen werd maar beperkt iets gedaan.

In december 2021 werden de voorbereidingen voor de voorwaardelijke veiling echter opnieuw opgestart met een gewijzigd bekendmakingsbesluit en de 26 FM-vergunningen opnieuw voorwaardelijk ingetrokken. Ook hierop kon gereageerd worden. Dit werd door acht partijen gedaan, maar niet door de KRCO en de Stichting Middengolf.

Beide partijen waren van mening dat zij met hun eerder ingediende zienswijzen konden voldoen. Maar de rechter is het hier niet mee eens, mede omdat het ontwerpbesluit van maart was ingetrokken door EZK en pas later dat jaar een nieuw besluit is genomen. Hierdoor is zowel het beroep van de KRCO als de Stichting Middengolf niet-ontvankelijk verklaard. Dit houdt in dat de aanhangig gemaakte zaak niet vatbaar is voor berechting.

Geen inhoudelijke behandeling
Het besluit van de rechter zegt echter niets over de juridische houdbaarheid van de omstreden voorwaardelijke veiling zelf, want dit is inhoudelijk niet meer behandeld. Maar met het verwerpen van de beroepen van de KRCO en de Stichting Middengolf is er geen bezwaar meer. Uiteraard is het mogelijk voor deze twee partijen om in hoger beroep te gaan, maar dat zal dan voornamelijk gaan over of ze terecht of onterecht niet-ontvankelijk zijn verklaard. Daarnaast hebben andere partijen geen mogelijkheid meer om bezwaar te maken tegen de voorwaardelijke veiling, waardoor deze niet meer ongedaan gemaakt kan worden.

De voorwaardelijke veiling zelf vond overigens in oktober 2022 plaats, waarbij vijf kavels daadwerkelijk geveild werden omdat hiervoor meer dan één geldige aanvraag binnenkwam. De overige 21 kavels werden om-niet aan de bestaande vergunninghouder toegewezen.

Van de vijf geveilde kavels werden er overigens vier ontbonden door de oorspronkelijke vergunninghouder, nadat deze overboden was door een andere partij. Dat heeft overigens alweer geleid tot een ruzie tussen twee vergunninghouders, waar de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur nu actie moet ondernemen. [RadioWereld.NL]

2 reacties