Voorbereidingen veilingen regionale en lokale commerciële FM-kavels gestart

Het ministerie van Economische zaken en Klimaat is inmiddels ook gestart met de voorbereidingen voor de veilingen voor commerciële niet-landelijke en lokale FM-kavels. Dit schrijft demissionair Minister Adriaansens in een brief aan de Tweede Kamer.

Autoradio RADIONL
Foto: RadioWereld.NL

Afgelopen vrijdag werd de uitslag van de veiling van de negen landelijke commerciële FM-kavels bekendgemaakt. De veiling leverde bijna 153 miljoen euro op voor de staatskas.

De veiling van de landelijke commerciële FM-kavels werd afgedwongen door radiozender Kink, waarbij zowel de Rechtbank van Rotterdam als het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelden dat verlengen van de FM-vergunningen niet meer mocht en er geveild moest gaan worden.

De uitspraak gold alleen voor de landelijke kavels, de niet-landelijke FM-kavels werden wel gewoon verlengd. Dit kon wel gewoon doorgaan, omdat dit besluit niet was aangevochten bij de rechter. Maar de uitspraak van de rechtbank Rotterdam en het CBb zorgen er wel voor dat een nieuwe verlenging van deze kavels eigenlijk niet meer mogelijk is.

In lijn met de hiervoor genoemde uitspraken van de Rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven ben ik dan ook voornemens om de beschikbare frequentieruimte voor de niet-landelijke commerciële partijen en de lokale commerciële partijen ook te veilen”, zo schrijft Adriaansens. “Ik ben gestart met de voorbereidingen van deze twee veilingen.” Na de zomer moet er meer duidelijkheid komen, al laat een definitief besluit waarschijnlijk nog even op zich wachten nu het kabinet gevallen is.

De huidige niet-landelijke commerciële FM-vergunningen verlopen op 31 augustus 2025. De lokale commerciële FM-kavels werden in 2022 verdeeld/geveild en lopen op 31 augustus 2024 af.

Adviescollege radio
Onduidelijk is nog of de huidige indeling van de niet-landelijke FM-kavels en de daaraan gekoppelde DAB+-capaciteit gehandhaafd blijven. EZK hield bij de veiling van de landelijke FM-kavels stevig vast aan het in 2020 uitgebrachte advies van de speciale Adviescollege radio. Voor de niet-landelijke kavels adviseerde het college onder meer om deze opnieuw in te delen. [RadioWereld.NL]