Zoeken
Sluit dit zoekvak.

NLCR pleit voor verlenging niet-landelijke FM-vergunningen tot afschakeling FM

Branchevereniging NLCR wil dat de Minister de niet-landelijke FM-vergunningen van de B-kavels verlengt totdat FM wordt afgeschakeld. Dit blijkt uit hun reactie op de consultatie van de veilingplannen.

De afgelopen weken konden radiostations reageren op de plannen van de Minister van Economische zaken (en Klimaat) om de huidige niet-landelijke FM-kavels opnieuw in te delen, het aantal gaat terug van 54 naar 27, en deze per 1 september 2025 te veilen.

Maar de NLCR, die vooral de grote niet-landelijke partijen vertegenwoordigt, ziet niets in de veilingplannen. Radio Limburg BV / Zuidelijke Media Groep, houder van kavels B05 (Slam) en B25 (Qmusic Limburg) en Dutch Media Investments, houder van kavels B06 (Kink), B09 (RADIONL) en B23 (Radio JND) dienden daarnaast dezelfde zienswijze in als de NLCR. Beide partijen zijn ook lid van de branchevereniging.

Dee NLCR stelt dat de niet-landelijke commerciële omroep (NLCO) in een moeilijke situatie verkeert en dat de huidige businessmodellen onder druk staan. “Het is van groot belang dat de minister de niet-landelijke radio-ondernemers zo min mogelijk beperkingen oplegt en zoveel mogelijk ruimte biedt om als branche te kunnen innoveren en ondernemen in de komende jaren.

Feitelijke onjuistheden
Het besluit om ook de niet-landelijke FM-kavels te gaan veilen zou door de minister genomen zijn door feitelijk onjuiste conclusies en adviezen. “Zo stamt het rapport met aanbevelingen van de commissie Don uit 2020. In de tussentijd hebben zich nieuwe marktomstandigheden voorgedaan die vandaag de dag een ander licht werpen op de totale niet-landelijke radiomarkt.

Volgens de NLCR is er geen sprake van schaarste waardoor de frequenties geveild moeten worden. Toetreding tot de markt kan gewoon door overnames of samenwerkingen. Verwezen wordt onder meer naar Glxy Radio, die nu op de FM-frequenties van Wild FM te horen is.

Voorwaardelijke veiling
Daarnaast wordt gewezen op de voorwaardelijke veiling in 2022, waarbij partijen vanwege ‘de open structuur’ de mogelijkheid hadden om toe te treden en dus een laatste peiling voor schaarste was.

Maar zo open was deze veiling niet, want de oorspronkelijke vergunninghouders hadden, indien zij niet het hoogste bod zouden doen, de mogelijkheid om de veiling te ontbinden om zo hun vergunning te behouden. Want eigenlijk was die hele veiling opgezet om de vergunningen bij de bestaande vergunninghouders te houden, maar dan met met een lager percentage regiogerichtheid, die overigens vanaf 2025 helemaal gaat verdwijnen.

In totaal zijn er toen vijf FM-vergunningen daadwerkelijk geveild, waarbij in vier gevallen daadwerkelijk een beroep is gedaan op de ontbindende voorwaarden en de hoogste bieder het kavel dus alsnog aan de neus voorbij zag gaan. In het vijfde geval was de bestaande vergunninghouder de hoogste bieder. Kortom: nieuwkomers zouden al zo goed als zeker kansloos zijn geweest als ze mee hadden gedaan.

Autoradio RADIONL
Foto: RadioWereld.NL

Ook vindt de NLCR, alsmede TiDa (Radio 10 Brabant), het vreemd dat de voorwaardelijke veiling niet is meegenomen in de waardebepaling van de kavels door SEO Economisch Onderzoek. De waarde zou nu te hoog zijn bepaald, waardoor ook de reserveprijzen (startbedragen) bij de veiling te hoog zouden zijn.

Tenslotte wordt de beperking van maximaal 50% demografsch bereik op DAB+ die de minister wil invoeren door veel partijen bestempeld als “wederom een beperking die de niet-landelijke sector voor haar kiezen krijgt.

Verlening vergunningen tot afschakeling FM
Volgens de NLCR kan de minister “niet tot een andere conclusie kan komen dan de huidige vergunningen te verlengen tot de afschakeling van de FM.

De kans dat dit gaat gebeuren lijkt overigens zeer klein. Al is het alleen al doordat er sinds 2022 een gerechtelijke uitspraak ligt, die bevestigd is door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Die oordeelden dat FM-vergunningen niet langer kunnen worden verlengd, maar moeten worden geveild.

Deze uitspraak kwam door een juridische procedure aangespannen door Kink, waardoor de landelijke commerciële FM-kavels vorig jaar geveild zijn. Dat de niet-landelijke commerciële partijen wel drie jaar noodverlenging kregen, komt omdat tegen dit besluit geen bezwaar was gemaakt.

Maar de uitspraak van de rechter en het CBb maakt een nieuwe verlenging van deze vergunningen juridisch niet houdbaar en al zeker niet tot de afschakeling van FM, die waarschijnlijk pas medio 2035 gaat plaatsvinden. [RadioWereld.NL]

Zie ook: Dossier Verdeling Radiofrequenties